SEKCIJE

Vajarstvo

Vajarstvo u najširem smislu reči od monumentalne skulpture do sitne plastike, medaljerstva, nakita, amblema, značaka, novca, trofeja (prostorno rešenje za reprodukciju) do 40 cm, maskote, suveniri, pehari, ordeni, prostorno-dekorativni, reklamni i obaveštajni sistemi, znaci i natpisi, portreti i reljefi, skulpture, fontane, memorijalna spomen obeležja i dr.

Kriterijumi za prijem u sekciju

Kandidati moraju da imaju diplomu odgovarajućeg fakulteta i dokaz o izlagačkoj aktivnosti (fotokopije kataloga), najmanje tri žirirane grupne izložbe ili jedna samostalna u galerijama sa Umetničkim savetom izabranim od strane Umetničkih udruženja.

Treba priložiti pet (5) dela manjih dimanzija u materijalu ili pet (5) dela većih dimanzija (fotografije, slajdovi, crteži) i pet (5) tabli crteža.

Obavezno pogledati pravilnik o prijemu u sekciju.  

Predsednik Odbora sekcije:
Jasna Dramićanin, jasna.dramicanin@gmail.com

Adresar Vajarske sekcije

In memoriam