SEKCIJE

Arhitektura

Oblast unutrašnjeg prostora: enterijer sa opremom i nameštajem, manifestaciona arhitektura, restauracija i rekonstrukcija unutrašnjeg prostora, projektvanje nameštaja, projektovanje i uređenje sajmova, izložbi, štandova.

Prostorno oblikovanje: projektovanje mikrourbanih skverova, pjaceta, slobornog prostora-partera, pejzažno-hortikulturna rešenja, urbani mobilijar i dizajn, restauracija i rekonstrukcija mikro-urbanih ambijenata i pripadajućih elemenata, memorijalna i funeralna ambijentalna rešenja.

Kriterijumi za prijem u Sekciju

5 radova iz bilo koje oblasti od kojih dva moraju biti realizovana ili objavljena. Od ukupnog broja radova najmanje tri moraju biti samostalna. Svaki rad mora biti prezentovan na profesionalan način sa karakterističnim podlogama: osnove, presek, izgledi i detalji, perspektivne skice ili fotografije najmanje dimenzije 18 x 24 cm.

Za svaki rad moraju se navesti podaci: da li je samostalan ili je projektovan sa grupom autora, tačna lokacija, godina projektovanja, izvođenja, investitor. Sve priloge bi trebalo kaširati na tvrdoj podlozi. Pozeljan format 50 x 50 cm.

Obavezno pogledati pravilnik o prijemu u sekciju.

Predsednik Odbora Sekcije: Dejan Babović,
dejan@babovic.rs, http://www.babovic.rs

Adresar Arhitektonske sekcije

In memoriam