SEKCIJE

Dizajn

DELATNOST DIZAJN SEKCIJE

Delatnost Dizajn sekcije obuhvata dve celine: 1) Vizuelne komunikacije i 2) Produkt dizajn

1. VIZUELNE KOMUNIKACIJE

1.1. Grafički dizajn

1.2. Dizajn video komunikacija

1.3. Dizajn elektronskih medija

2. PRODUKT DIZAJN

KRITERIJUMI ZA PRIJEM U DIZAJN SEKCIJU

Za prijem u Sekciju potrebno je da kandidat priloži tačno 20 radova, od kojih barem 12 mora biti realizovano. Kandidat može da podnese radove iz bilo koje oblasti dizajna i nije neophodno da pripadaju samo jednoj celini ili podcelini. Ukoliko kandidat konkuriše samo sa radovima iz oblasti produkt dizajna, onda prilaže 15 radova od kojih je barem 8 realizovano.

Realizovan rad podrazumeva: izveden rad / javno izlagan rad (žirirane izložbe) / javno publikovan rad / nagrađivan rad. Status realizovanog rada potvrđuje se ugovorom / potvrdom / prikazom kataloga ili publikacije / sertifikatom ili diplomom, koje kandidat dostavlja prilikom predaje konkursnog materijala.

Prezentacija radova se vrši u formi portfolia (spiralno ukoričena knjiga formata 26x26 cm) u kome su precizno naznačeni realizovani radovi, odnosno idejni projekti. Pored portfolia, kandidat u fizičkom obliku prilaže pet realizovanih radova koje odabere stručna komisija (drugi krug žiriranja).

KRITERIJUMI ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA

Za dobijanje statusa samostalnog umetnika u oblasti dizajna, potrebno je da kandidat priloži tačno 20 radova, od kojih barem 12 mora biti realizovano. Kandidat može da podnese radove iz bilo koje oblasti dizajna i nije neophodno da pripadaju samo jednoj celini ili podcelini. Ukoliko kandidat konkuriše samo sa radovima iz oblasti produkt dizajna, onda prilaže 15 radova od kojih je barem 8 realizovano.

Realizovan rad podrazumeva: izveden rad / javno izlagan rad (žirirane izložbe) / javno publikovan rad / nagrađivan rad. Status realizovanog rada potvrđuje se ugovorom / potvrdom / prikazom kataloga ili publikacije / sertifikatom ili diplomom, koje kandidat dostavlja prilikom predaje konkursnog materijala.

Prezentacija radova se vrši u formi portfolia (spiralno ukoričena knjiga formata 26x26 cm) u kome su su precizno naznačeni realizovani radovi, odnosno idejni projekti.

Obaveze samostalnog umetnika

Nakon dobijanja statusa, umetnik je dužan da u toku četiri godine (ili za kraći period), svojom umetničkom delatnošću ostvari dela i rezultate najmanje u sledecem obimu:

[OBAVEZAN USLOV] - Jedna samostalna ili šest kolektivnih žiriranih izložbi i
[USLOV  A] - Deset izvedenih radova ili
[USLOV  B] - Dve istraživačke studije ili
[USLOV  C] - Četiri otkupljena dela na osnovu konkursa ili odluke stručnog žirija za muzeje, galerije i druge institucije u oblasti kulture.

Ostvarena umetnička dela i rezultate autor potvrđuje ugovorom / potvrdom / prikazom kataloga ili publikacije / sertifikatom ili diplomom, koje je potrebno dostaviti nakon svakog četvorogodišnjeg ciklusa.

Delatnost Dizajn sekcije (40 KB)

Kriterijumi za prijem u Dizajn sekciju (50 KB)

Predsednik Odbora Sekcije:
Goran Tadić, dagota01@gmail.com

Adresar Dizajn sekcije

In memoriam