SEKCIJE

Umetnička fotografija

Fotografska dela satkana od likovnih elemenata saglasno sa opštim principima estetike uz visok tehnološki kvalitet, smatraju se umetničkim delima, nezavisno od tematike koju tretiraju. Obuhvata raznolike vidove bavljenja fotografijom od dijapozitiva – fotografija za izložbe, piblikacije, reklamne fotografije, teorijskih tekstova o izučavanju fotografije, ekspertiza, žiriranja i veštačenja izložbi, fotografske edukacije, multimedijalne primene fotografije do konzervacije i restauracije starih fotografije.

Kriterijumi za prijem u sekciju

Kandidati podnose dve grupe radova: 20 (dvadeset) realizovanih radova koji bi trebalo da pokažu profesionalnu zrelost i 20 (dvedeset) neopremljenih radova čija manja strana ne sme biti manja od 30 cm a veća duža od 70 cm, sa slobodnom tematikom. Ovom grupom radova autor treba da pokaže svoju estetsku obdarenost, likovnu zrelost i fotografsko-tehničku spremnost.

Grupe radova moraju biti razdvojene i obeležene.

Obavezno pogledati pravilnik o prijemu u sekciju.  

Predsednik Odbora sekcije:
Goran Kukić
e-mail: gorankukicpm@gmail.com

Adresar Sekcije umetničkih fotografa

Cenovnik - fotografija (1.4 MB)

In memoriam