SEKCIJE

Slikarstvo i grafika

Ova oblast obuhvata: ilustraciju, karikaturu, strip, primenjeno slikarstvo, primenjenu grafiku, konzervaciju i restauraciju.  

Kriterijumi za prijem u sekciju

Kandidati moraju imati najmanje tri (3) kolektivne izložbe ili jednu (1) samostalnu u galerijama sa Umetničkim savetima izabranim od strane Umetničkih udruženja.

Ilustracija: najmanje dve (2) realizovane knjige (svaka sa po najmanje 10 ilustracija) i deset (10) projekata.

Karikatura: najmanje sto (100) kvalitetnih radova objavljenih u javnim glasilima i dvadeset (20) projekata.

Strip: najmanje deset (10) originalnih radova koji su objavljeni na celoj stranici nekog časopisa, i deste (10) projekata.

Primenjeno slikarstvo: freske, kazein, ulje, akrilik, zgrafito, kolaž ili mozaik, intarzija, freske, vitraž, polihromija i dr., najmanje deset (10) realizovanih dela i deset (10) crteža ili projekata.

Konzervacija i restauracija: dela manjeg formata (ikone i slike), monumentalnih dela (zidno slikarstvo i mozaici), izrada kopija iz svih oblasti likovne umetnosti. Najmanje deset (10) radova iz stručnog dela i pet (5) radova koji umetnika prezentuju u okviru likovnog ili primenjenog slikarstva.

Obavezno pogledati pravilnik o prijemu u sekciju.

Predsednik Odbora sekcije:
Ružica Bajić Sinkević,
ruzica_ruzicab@yahoo.com , ruzicabs@gmail.com

Adresar Slikarsko grafičke sekcije

Cenovnik minimalnih (neto) naknada za dela iz oblasti rada Slikarsko - grafičke sekcije (270 KB)

In memoriam