SEKCIJE

Teorija, kritika, istorija primenjene umetnosti

Teorija, kritika i istorija likovne i primenjene umetnosti podrazumeva, kako kreativno učestvovanje u umetničkom procesu, tako i samostalno autorsko uobličavanje i artikulisanje umetničkih pravaca, trendova i relevantne faktografije. Istorija umetnosti je kreativna kontekstualizacija, interpretacija i predstavljanje širokog spektra likovnih dela u teoriji i praksi. Umetnička kritika je stručno ukazivanje na vrednosti umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti, dizajna i vizuelnih komunikacija, i njihova valorizacija. Teorija umetnosti je šire sagledavanje umetničkih pojava savremene i istorijske likovne produkcije.

Opis delovanja Sekcije i stručnog profila članova

Polje delovanja obuhvata teoriju i praksu stručnog, kreativnog i autorskog predstavljanja i tumačenja dela likovnih i primenjenih umetnosti, dizajna i vizuelnih komunikacija.

Načini prezentacije i tumačenja dela za široku publiku uključuju autorske izložbe (samostalne i grupne retrospektivne, tematske, istorijske itd), pisanje o delima (kritika, prikaz, katalog, esej, monografija, obrazovni materijali itd), naučni rad, rad u izdavaštvu, medijsko delovanje i neposredno usmeno predstavljanje širokog spektra pojava iz domena vizuelne kulture (predavanja, vodjenja kroz izložbe i postavke, debate itd).

Samostalni teorijski stvaraoci iz ove oblasti takodje imaju značajnu savetodavnu ulogu, naročito u muzeološkoj praksi i posebno primenjenu na stvaranje, održavanje i kreativno predstavljanje zbirki, kao i na izlaganja širokog spektra likovnih dela. Teorija, umetnička kritika i istorija umetnosti proaktivno usmeravaju trendove i imaju ključni uticaj na nastajanje, oblikovanje, razvoj i kontekstualizaciju umetničkih praksi i kreativnih industrija. Oni doprinose, kako njihovoj stručnoj valorizaciji, tako i njihovoj vidljivosti, evoluciji i disperziji likovnih pravaca, čime ih sve čine preglednijima i onima koji su izvan usko stručnih umetničkih i stvaralačkih krugova. Teorija, kritika, istorija umetnosti podrazumeva i povremeno inovativno stvaranje neologizama, originalnih novih termina za pojave i pravce, novih reči i sintagmi koje potom eventualno ulaze u opštu upotrebu u sferi umetničke teorije i prakse.

Kriterijumi za prijem u sekciju

Deset (10) objavljenih rukopisa ili fotokopija publikovanih radova: kritičkih ili stručnih članaka, publicističkih radova iz područja umjetnosti, objavljenih u časopisima i periodici za kulturu ili ostalim medijima za kulturu (radio, TV, Internet), iz kojih je vidljiv kontinuitet strukovnog djelovanja kandidata od toga najmanje pet (5) iz oblasti primenjene umetnosti.

Obavezno pogledati pravilnik o prijemu u sekciju.

Predsednik Odbora sekcije: Svetlana Jovičić, svetlablag@gmail.com

Adresar Sekcije za teoriju, kritiku i istoriju umetnosti

In memoriam