O NAMA

Kako postati član

Član ULUPUDS-a može postati svaki građanin Srbije koji se profesionalno i aktivno bavi likovnim stvaralaštvom iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna i ispunjava uslove utvrđene posebnim uslovima Pravilnika (160 KB), i Statuta Udruženja (140 KB).

Prijem u članstvo ULUPUDS-a 2018

Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da je preuzimanje radova sa Izložbe novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018. u četvrtak 29. i petak 30. marta od 12:00 do 16:00 u Galeriji SULUJ, Terazije 26/II.

Molim Vas da ispoštujete predviđene termine i da ukoliko niste u situaciji da sami preuzmete radove, pošaljete nekoga da to učini za Vas, jer udruženje nije u mogućnosti da čuva iste.

Unapred zahvalan na razumevanju

Predrag Stojanović dipl. ist. um.
Kustos Izložbe radova novoprimljenih članova ULUPUDS-a

Izložba radova novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018.

Izložba radova novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018. se otvara u ponedeljak, 12. marta u 19:00 sati u Galeriji SULUJ, Terazije 26/II.

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018.

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018.

Prijem radova za Konkurs za prijem novih članova 2018.  (drugi krug)

Prijem radova za Konkurs za prijem novih članova 2018.  (drugi krug)

Spisak kandidata koji su se kvalifikovali za drugi krug konkursa za prijem novih članova ULUPUDS-a 2018.

Spisak kandidata koji su se kvalifikovali za drugi krug konkursa za prijem novih članova ULUPUDS-a 2018.

Obaveštenje o postupku prijema u članstvo 2018

Prijava za prijem u članstvo

Prijava za konkurs za članstvo u Dizajn sekciji

Izjava o autorstvu

Primer popunjene uplatnice za kotizaciju (640 KB)

Konkurs se raspisuje jednom godišnje u periodu od 1 do 29. decembra.


Prijem u članstvo ULUPUDS-a 2017

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a, 23.02.2017.

Prijem radova za konkurs za prijem novih članova 2017.  (drugi krug)

Obaveštenje o postupku prijema u članstvo

Izjava o autorstvu

Prijava za prijem u članstvo

Primer popunjene uplatnice za kotizaciju (495 KB)

Izmene Pravilnika za prijem u članstvo (Dizajn sekcija, Sekcija scenografije i kostimografije, Sekcija za tekstil i savremeno odevanje).

Kriterijumi za prijem u Dizajn sekciju (50 KB)

Formular za konkurs za članstvo u Dizajn sekciji

Konkurs se raspisuje jednom godišnje u periodu od 1 do 29. decembra.


Za novoprimljene članove ULUPUDS-a (310 KB)


PRAVILNIK o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavlјaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (345 KB)