O NAMA

Kako postati član

Član ULUPUDS-a može postati svaki građanin Srbije koji se profesionalno i aktivno bavi likovnim stvaralaštvom iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna i ispunjava uslove utvrđene posebnim uslovima Pravilnika (375 KB), i Statuta Udruženja (140 KB).

Otvaranje izložbe radova novoprimlјenih članova ULUPUDS-a 2019. održano je u ponedelјak, 04. marta 2019. godine u 19.00 sati u Galeriji SULUJ, Terazije 26/II.

Izložba radova novoprimlјenih članova ULUPUDS-a 2019

PRIJEM U ČLANSTVO 2019

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2019 (137 KB)

Izjava o autorstvu

Prijava za prijem u članstvo

Obaveštenje o prijemu dokumentacije za prvi krug prijema u članstvo

Prijava za prijem u članstvo

Primer popunjene uplatnice za kotizaciju (660 KB)

Formular za radove za prijem u Dizajn sekciju

Konkurs se raspisuje jednom godišnje u periodu od 03 do 29. decembra.


Izložba radova novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018

Izložba radova novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018. je otvorena u ponedeljak, 12. marta u 19:00 sati u Galeriji SULUJ, Terazije 26/II.

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a 2018.


Prijem u članstvo ULUPUDS-a 2017

Spisak novoprimljenih članova ULUPUDS-a, 23.02.2017.


Za novoprimljene članove ULUPUDS-a


PRAVILNIK o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavlјaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (345 KB)