AUTORSKI SERVIS

Radno vreme Autorskog servisa:
od 10.00 do 16.00 sati, rad sa strankama: od 11.00 do 14.00 sati

Kontakt telefon / fax: 2686-548
e-mail: autorskiservis@ulupuds.org.rs

Vrednost boda od 18. decembra 2013. godine u tarifnicima iznosi 2,45 dinara

Od 31. maja 2022. godine Tekući račun ULUPUDS-a je:
200-3492840101862-40 (Poštanska štedionica A.D. Beograd ).

Poreski broj: 100035387, Matični broj: 07002572

Iznos članarine od 01. januara 2013. godine, za jednu godinu je, 2.000,00 (dve hiljade dinara) a za penzionere 1.000,00 (hiljadu dinara)

Obrasci:

Popunjena tabela o izvršenom evidentiranju za PDV (240 KB)
Izmena stopa poreza i doprinosa, važi od 01.08.2014. godine
Obrazac PPD-SU (81 KB)

Cenovnici:

Cenovnik - fotografija (4.8 MB)

Cenovnik minimalnih (neto) naknada za dela iz oblasti rada Slikarsko - grafičke sekcije (270 KB)