AUTORSKI SERVIS

Radno vreme Autorskog servisa:
od 09.00 do 16.30 sati, rad sa strankama: od 11.00 do 15.00 sati

Kontakt telefon / fax: 2686-548
e-mail: autorskiservis@ulupuds.org.rs

Vrednost boda od 18. decembra 2013. godine u tarifnicima iznosi 2,45 dinara

Tekući račun ULUPUDS-a je:
180-1001210011999-43 ALPHA BANK (m.b. banke 07736681)

Poreski broj: 100035387, Matični broj: 07002572

Iznos članarine od 01. januara 2013. godine, za jednu godinu je, 2.000,00 (dve hiljade dinara) a za penzionere 1.000,00 (hiljadu dinara)

Obrasci:

Popunjena tabela o izvršenom evidentiranju za PDV (95 KB)
Izmena stopa poreza i doprinosa, važi od 01.08.2014. godine
Obrazac PPD-SU (81 KB)

Cenovnici:

Cenovnik - fotografija (3.4 MB)