O NAMA

Kontakt

Adresa: Terazije 26/2, 11103 Beograd 4, Srbija
Poštanski fah 87, PAK 106806

Radno vreme sa strankama od 11.00 do 14.00 sati

Stručna služba (Konstantin T. Petrović)
e-mail: admin@ulupuds.org.rs
telefon: 011/2688-721

Autorski servis (Snežana Mihailović)
e-mail: autorskiservis@ulupuds.org.rs
telefon: 011/2686-548

Galerija Singidunum (Zorica Đermanov, Maja Škaljac)
Adresa: Knez Mihailova 40 , Beograd, Srbija
e-mail: singidunum@ulupuds.org.rs
telefon: 011/2185-323

Mala Galerija ULUPUDS-a
Adresa: Uzun Mirkova 12, Beograd, Srbija
e-mail: malagalerijaulupudsa@gmail.com
telefon: 011/2622 582