O NAMA

Profesionalni manifest

Udruženje je zasnovano na principu dobrovoljnog udruživanja članova radi ostvarivanja zajedničkih interesa. Ti interesi se ispoljavaju kroz afirmaciju struke i stvaralaštva u cilju širih društvenih kulturoloških potreba, stručnog ugleda članova, negovanja profesionalnog etičkog kodeksa i realizaciju ekonomskog vrednovanja umetničkog rada.

Ciljevi Udruženja su prezentacija i afirmacija delatnosti članova ULUPUDS-a i nastojanje da se u društvenom kontekstu mesto struke očuva, unapredi i razazna kao državni strateški interes. Ciljevi su i popularizacija delatnosti članova Udruženja, organizovanje simpozijuma, predavanja, seminara, publicistička delatnost, edukacija i dr., potom uređenje i učestvovanje u kreiranju zakona i propisa koji odreduju život struke (korpus autorskih prava, status umetnika, socijalna zaštita, radni i stambeni prostori, poreska i carinska politika i dr.).