AKTUELNOSTI

Nagrada Ranko Radović 2023


ULUPUDS
- Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači - objavljuju

Javni poziv – konkurs

za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.


Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
prof. dr Marta Vukotić Lazar, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Kosana Rošulj, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr. Ivan Marković, dipl. ist. um. – ULUPUDS
prof. Ivan Rašković, dipl. inž. arh. – Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
prof. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
dr Božidar Manić, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Mila Milovanović, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. Miroslav Šilić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
Danijela Purešević, dipl. ist. um. – Radio - televizija Srbije
Predstavnik porodice Radović

Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuje za:

 1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
 2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;
 3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade


Žiri Nagrade

Kategorija (1)

 1. dr Jelena Ristić Trajković, vanredni profesor, dipl. inž. arh.
 2. dr Ana Niković, viši naučni saradnik, dipl. inž. arh.
 3. dr Marko Nikolić, vanredni profesor, dipl. inž. arh.

Kategorija (2)

 1. prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.
 2. prof. Dejan Miljković, dipl. inž. arh.
 3. Stevan Žutić, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)

 1. Mirjana Bjelogrlić Nikolov, urednik u Obrazovno-naučnom programu RTS-a
 2. Maja Lalić, dipl. inž. arh.
 3. prof. dr Milorad Mladenović, dipl. inž. arh.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović (u toku je proces usvajanja novog Pravilnika u kome neće biti predviđena mogučnost konkurisanja sa studentskim radovima) i počinje da teče od petka, 01.09.2023. godine a završava se 16.10.2023. godine.


Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti

 1. originalni materijal (dostaviti 3 primerka za žiri i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu, 3 primerka knjige će biti vraćena autorima)
 2. konkursni rad dostaviti i u PDF formatu preko We transfera, na email adresu admin@ulupuds.org.rs ili USB-a kao i naslovnu stranu rada i ličnu fotografiju (u rezoluciji za štampu)

KATEGORIJA (2) dostaviti

 1. fotografije i crteže na plakatu 40x100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde (link za download).
 2. USB, sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija). Konkursni rad možete poslati i preko We transfera na email adresu admin@ulupuds.org.rs.

KATEGORIJA (3) dostaviti

 1. fotografije, ilustracije, crteže na plakatu 40x100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde (link za download).
 2. materijal na USBu (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija) i ličnu fotografiju. Konkursni rad možete poslati i preko We transfera na email adresu admin@ulupuds.org.rs.


Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2023. godine i sastoji od :

 1. Plakete
 2. Povelje
 3. Novčanog iznosa


Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS
Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija
Poštanski fah 87, PAK 106806
Telefon
011/2688-721
E-mail
admin@ulupuds.org.rs

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2023.

Krajnji rok za prijem radova je 16. oktobar 2023. godine.

Kako bi se izbegli problemi sa carinom, za radove koji se šalju iz inostranstva, molimo da se na pošiljkama napše sledeće: Adm. pošta bez vrednosti/Sample without value.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.


Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 21. decembra 2023. godine. Tokom maja 2024. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.


Pokrovitelji Nagrade Ranko Radović

Ministarstvo kulture Republike Srbije
Sekretarijat za kulturu Grada Beograda


Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
sekretar Nagrade Ranko Radović
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a


Nagrada Ranko Radović 2023
/ Ranko Radovic Award 2023

Za kritičko teorijske tekstove
/ For the critical theoretical texts

Za realizovano arhitektonsko delo
/ For realized architectural work

Za multimedijalne prezantacije
/ For multimedia presentation

Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Studentski trg 5, Beograd, 21.12.2023. godine.

/ The Ilija Milosavljevic Kolarac Foundation, Studentski trg 5, Belgrade, 21.12.2023.

Konkurs (67 KB) / Competition (67 KB)
Pravilnik (208 KB) / Regulation (195 KB)