AUTORSKI SERVIS

Konkursi

Raspisan konkurs za učešće na kolektivnoj izložbi na temu: RITAM autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara, u okviru Udruženja Kreativna fabrika.

Konkurs


27. 11. 2023.

Republika Srbija - Ministarstvo kulture raspisuje JAVNI POZIV za dostavlјanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Rok za dostavu prijava ULUPUDS-u je 08. decembar 2023. godine.

Javni poziv za dostavlјanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina


27. 11. 2023.

Republika Srbija - Ministarstvo kulture - Sektor za savremeno stvaralaštvo raspisuje KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2024. godini.

Datum isteka roka za prijavljivanje je 26. decembar 2023. godine.

Formular


Konkurs Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci za dodelu izlagačkih termina u 2024. godini.

Konkurs


Narodni Muzej Užice raspisuje konkurs za likovne Izložbe u 2024. godini.

Konkurs


Konkurs za izlaganje u galeriji Centara za kulturu Sveti Stefan, despot srpski Despotovac za 2024. godinu.

Konkurs


Udruženje Kreativna fabrika raspisuje konkurs za učešće na kolektivnoj izložbi na temu: Moj Univerzum, autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara, koji će biti realizovan u okviru Udruženja Kreativna fabrika.

Konkurs


Trieste Contemporanea is pleased to announce that the call for the Young European Artist Trieste Contemporanea Award (YEATCA) is now open.

Young European Artist Trieste Contemporanea Award (YEATCA)

deadline
30 November 2023
11:59 pm (Italian time)

Don't miss the chance to apply for YEATCA 2023!

The call is open to young artists under the age of 30 (born after 30 November 1993) and born in one of the following countries: Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.

There is no fee for participation and all applications must be submitted online (find below the application form and on the website)

The winner will have the exciting opportunity to plan a solo exhibition at Studio Tommaseo in Trieste in 2024.
Exhibition production budget includes the publication of an exhibition catalogue edited by an art curator. YEATCA 2023 artists’ travel and accommodation expenses for attending Trieste exhibition installation and opening will also be paid by the organization.

WHAT TO SUBMIT

A portfolio composed of the following:
- images, of at least 5 recent works (each of them with caption and a brief description)
- curriculum vitae
- artistic statement

MORE INFORMATION

You can receive further information on the Award and application procedure on the Trieste Contemporanea website.


USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR MAJDAN OBJAVLjUJEJAVNI POZIV za dostavu predloga programa koji će biti realizovani u toku 2024. godine Kući kralјa Petra I, ul. Vase Pelagića 40, Beograd.

Konkurs


Narodni muzej Vranje raspisuje konkurs za izložbu 9. Bijenale umetnika Vranja 2023.

Konkurs je otvoren od 10. do 24. novembra 2023. godine.

Konkurs (390 KB)


Prvo bijenale medalјa i plaketa će se održati 15. decembra 2023. godine u Galeriji Gradske biblioteke Pančevo, Nemanjina 1, 26000 Pančevo. 

Bijenale medalјa i plaketa ustanovlјava se kao manifestacija na kojoj se očekuje prikaz najznačajnijih ostvarenja, pojava i poetika u ovoj oblasti. Prvo bijenale koncipirano je kao osvrt na dosadašnja dostignuća i pregled savremene scene u okviru pomenutih formata. 

Za apliciranje nisu postavlјena ograničenja u pogledu stila, motiva i materijala, ali rad ne može iznositi više od 15 cm po najvećoj dimenziji. Medalјe i plakete mogu biti jednostrane i dvostrane (što će svaki autor naglasiti pri apliciranju). Svaki autor može poslati do pet radova. 

Datum do kojeg se šalјu radovi je 20. novembar

Kontakt za bliže informacije: 
Telefon- 063 174 0563 
Email- bijenalemedaljaiplaketa@gmail.com


Galerija Green door raspisuje konkurs za novogodišnju prodajnu izložbu Umetnost na dar.

Konkurs - poziv za učešće na izložbi


Galerija Đure Jakšića u Kragujevcu, poziva likovne umetnike svih profila, angažovane stvaraoce koji promišlјaju savremeni trenutak ili ideju zavičajnosti kroz figuraciju, metaforu, simboliku, kao i one koji u svom radu primenjuju nove tehnologije i materijale u svrhu inovativnosti i likovnosti, da svoju umetnost prezentuju široj javnosti u Galeriji Đure Jakšića.

Uslov je da autor ili grupa autora, imaju akademsko obrazovanje ili da su članovi nekog od strukovnih udruženja.

Poslati prijavu koja sadrži radnu biografiju, reprodukcije najmanje pet radova ili precizan opis koncepta, ukoliko se radi o multimedijalnoj celini, na adresu galerijadjurajaksic@gmail.com

Prijava podrazumeva da je predloženi koncept u trenutku prijavlјivanja spreman za realizaciju i da su radovi opremlјeni po standardima koji odgovaraju tehnici izvođenja.


Raspisan konkurs za učešće na kolektivnoj izložbi na temu: Crno - beli svet, u okviru autorskog projekta Umetnikov otisak, Ane Marinović, diplomiranog grafičara, u saradnji sa Udruženjem za razvoj likovnih umetnosti, inovativnih kantautora i literarnu promociju.

Konkurs


Kulturni centar Mija Aleksić, Gornji Milanovac raspisao je konkurs za učešće na 17. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature. Otvaranje izlozbe je predviđeno za 23. april 2024. godine. Rok za dostavljanje radova je 10. novembar 2023. godine. Mesto otvaranja je Moderna galerija Kulturnog centra, a postavka će trajati najmanje dva meseca.

Raspis konkursa

Prijavni list (33 KB)

Pravilnik (145 KB)


Međunarodni likovni konkurs 30x30

Kulturni centar Zrenjanina i autor projekta mr Milutin Mićić već 14 godina uspešno raspisuju likovni konkurs 30×30. Ovaj projekat je međunarodnog karaktera. Svake godine oko 300 autora šalje svoje radove na ovaj konkurs.

Opširnije


Izložba Beograd – grad u kome stvaram 2023.

Slike sa otvaranja izložbe

O izložbi, tekst Maje Škaljac Stanošević

O izložbi, tekst Marine Mone

Spisak izlagača (280 KB)

Konkurs

Formular i nalepnice za radove


NBKM - Blok Gallery raspisuje konkurs za samostalne izložbe, autorske izložbe i umetničke projekte za izlagačku sezonu 2024. godine.

Rezultati konkursa

Konkurs

Prijavni list


Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (Službeni glasnik R, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr. 6/20, 48/21 i 78/21) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS, br. 105/16 i 112/17), Rešenja o raspisivanju konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini, broj: 451-04-14/2023-03 od 27. januara 2023. godine, a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu (Službeni glasnik RS, broj:138/2022)

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - Sektor za savremeno stvaralaštvo  raspisuje

KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini.

Konkurs je bio otvoren od 31. januara do 02. marta 2023. godine.

Prijava na konkurs

Tekst konkursa


Na osnovu člana 1. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ('Službeni glasnik RS', br. 105/16 i 112/17) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - Sekretarijat za kulturu raspisuje

JAVNI KONKURS radi prikuplјanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje iz budžeta grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u dalјem tekstu: projekti), čija je realizacija predviđena u 2023. godini.

Konkurs je bio otvoren do 17. februara 2023. godine.

Prijava na konkurs

Tekst konkursa