AKTUELNOSTI

Individualna prijava
/ Individual applications

Nagrada Ranko Radović / Ranko Radovic Award

Ime / Name
Prezime / Surname
Obrazovanje / Education
Adresa / Address
Grad i poštanski kod / City and postal code
Zemlja / Country
Telefon / Telephone
Fax
E-mail adresa / E-mail address
Prijavljujem se za kategoriju / Sign up for a category

kritičko - teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu / critical theoretical texts on architecture

realizovano arhitektonsko delo / realized architectural work

televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije / tv shows, exhibitions or multimedia presentations

Kratak opis konkursnog rada / napomena / Brief description of application / Note
Profesionalna biografija / Professional biography
Ilustacija rada uz prijavu (150 DPI, 1024 piksela u zavisnosti od toga da li je vertikalna ili horizontalna kompozicija, RGB mode, jpeg format najvećeg kvaliteta) / Illustration of the application (150 dpi, 1024 pixels, depending on whether a vertical or horizontal composition, RGB mode, the highest quality jpeg format)

Nagrada Ranko Radović 2023
/ Ranko Radovic Award 2023

Za kritičko teorijske tekstove
/ For the critical theoretical texts

Za realizovano arhitektonsko delo
/ For realized architectural work

Za multimedijalne prezantacije
/ For multimedia presentation

Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Studentski trg 5, Beograd, 21.12.2023. godine.

/ The Ilija Milosavljevic Kolarac Foundation, Studentski trg 5, Belgrade, 21.12.2023.

Konkurs (67 KB) / Competition (67 KB)
Pravilnik (208 KB) / Regulation (195 KB)