AUTORSKI SERVIS

Konkursi

ZEPTER INTERNATIONAL DESIGN AWARD, ARTZEPT 2020
Zepter International is pleased to announce the 17th design competition ARTZEPT for 2020 entitled: ART WALL INSTALLATIONS

Competition (6.4 MB)


Obaveštenje podnosiocima prijava na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini

Na osnovu člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Vlade Republike Srbije, doneli su 15. marta 2020. godine, Odluku o proglašenju vanrednog stanja (''Službeni glasnik RS'', br. 29/2020). Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade 16. marta 2020. godine donete su mere koje, između ostalog, za građane predviđaju samoizolaciju – bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće bez preke potrebe.
Imajući u vidu navedene mere i potrebu da se sva pažnja usmeri na zaštitu stanovništva od zarazne bolesti  COVID – 19 izazvane virusom SARS - Co V - 2, nema uslova za realizaciju javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini i, u tom smislu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za kulturu objavljuje OBAVEŠTENJE SVIM PODNOSIOCIMA PRIJAVA na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini

Obaveštavaju se svi podnosioci prijava na javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje, iz budžeta Grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) čija je realizacija predviđena u 2020. godini a za koji je rok za predaju prijava bio zaključno sa 6. martom 2020. godine da se navedeni javni konkurs neće realizovati.


KONKURS ZA REŠENJE NOVOG VIZUELNOG IDENTITETA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Kako ni jedno od pristiglih konkursnih rešenja nije zadovoljilo potrebne kriterijume za novi vizuelni identitet Inženjerske komore Srbije a na osnovu raspisanog Javnog anonimnog konkursa za idejno-grafičko rešenje za znamenja Komore od 28. novembra 2019. godine, Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 30. januara 2020. godine doneo Odluku o raspisivanju novog Javnog anonimnog konkursa za idejno - grafičko rešenje za znamenja Komore.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Inženjerske komore Srbije, zaključno sa danom 06.03.2020. godine.

Rad koji bude izabran od strane Komisije za idejno - grafičko rešenje za znamenja Komore, biće nagrađen u neto iznosu od 80.000,00 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Komore do 15 dana nakon završetka roka za predaju.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde

Propozicije konkursa


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za kulturu raspisuje JAVNI  KONKURS radi prikuplјanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje, iz budžeta Grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u dalјem tekstu: projekti), čija je realizacija predviđena u 2020. godini.

Opširnije na strani:
https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1768952-javni-konkurs-radi-prikupljanja-predloga-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-kao-i-projekata-umetnickih-odnosno-strucnih-i-naucnih-istrazivanja-u-kulturi_2/


Poštovani/a,

Želimo da vas obavestimo da je 28. januara otvoren konkurs za Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa između Srbije i Francuske a na koji se zainteresovani autori/ke iz Srbije mogu prijaviti do 23. februara 2020. godine. Reč je o veoma značajnom projektu za umetnike sa naših prostora koji će se održavati u Pančevu i Angulemu, a koji su u partnerstvu pokrenuli Francuski institut u Srbiji, Grad Pančevo, Agencija KomunikArt i Međunarodni centar za strip i ilustraciju iz Angulema.

U nastavku vam šaljemo link do konkursa sa svim informacijama: http://www.institutfrancais.rs/konkurs-za-strip-rezidenciju/

Tamara Markić
PR Assistant
Agencija KomunikArt
+38169756163


Raspisan je konkurs za prolećnu izložbu u Galeriji Atelier DivArt
Konkurs je otvoren od 10. januara do 10. februara 2020. godine.

Konkurs

O Galeriji (450 KB)


Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  (Službeni glasnik RS, br. 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije (Službeni glasnik RS,broj 84/19)                                                     

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANјA
Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne indistrije
 
raspisuje KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. godini.

Opširnije na strani:
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkursa-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2020--godini


Galerija Kuća Đure Jakšića i Visoka škola Akademija SPC za umetnosti i konzervaciju raspisuje konkurs za izlaganje na kolektivnoj izložbi PORTRET NA IKONI – autorskoj izložbi Bilјane Jovanović, predavača na Visokoj školi - Akademiji SPC za umetnost i konzervaciju.

Konkurs (125 KB)

Prijavni list


Savet Galerije Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici raspisuje konkurs za samostalne, grupne i kustoske izložbe iz oblasti savremene vizuelne umetnosti za izlagačku 2020. godinu.

Konkurs je otvoren za pojedince, udruženja i grupe koje unapređuju i afirmišu umetnost. 

U ovogodišnjoj izlagačkoj sezoni u Galeriji Fakulteta umetnosti predviđene su izložbe radova na papiru i od papira.

Konkurs je otvoren od 25. januara do 20. februara 2020. godine.

Konkurs

Prijava

Za Savet Galerije
doc. dr Jelena Pavličić, 
kustos Galerije FU


Centar za kulturu Majdanpek objavljuje konkurs za učešće na XVIII Međunarodnoj izložbi ŽENE SLIKARI u Majdanpeku – SRBIJA, 2020. godine.

Konkurs

Pravilnik

Prijavni list

Nagrade