WEB GALERIJA

Prateći program 42. Majske izložbe Kreativna košnica

Program 42. MAJSKE IZLOŽBE (115 KB)


Galerija ŽAD, petak 14. maj od 12 do 19 sati

Tamara Ognjević

Čežnja za harmonijom – Simboli i mitovi drevnog Istoka kao deo stvaralačke inicijacije Jelene Žarković, dizajnera nakita, izložba nakita i prezentacija delatnosti umetnika


Tamara Ognjević

Čežnja za harmonijom – Simboli i mitovi drevnog Istoka kao deo stvaralačke inicijacije Jelene Žarković, dizajnera nakita, izložba nakita i prezentacija delatnosti umetnika


Tamara Ognjević

Čežnja za harmonijom – Simboli i mitovi drevnog Istoka kao deo stvaralačke inicijacije Jelene Žarković, dizajnera nakita, izložba nakita i prezentacija delatnosti umetnikaGalerija ŽAD, utorak 18. maj u 17 časova

Biljana Jovanovic

Enkaustika: anticka slikarska tehnika slikanja pcelinjim voskom - mogucnosti primene u savremenoj likovnoj i primenjenoj umetnosti, predavanje / prezentacijaBiljana Jovanovic

Enkaustika: anticka slikarska tehnika slikanja pcelinjim voskom - mogucnosti primene u savremenoj likovnoj i primenjenoj umetnosti, predavanje / prezentacija


Biljana Jovanovic

Enkaustika: anticka slikarska tehnika slikanja pcelinjim voskom - mogucnosti primene u savremenoj likovnoj i primenjenoj umetnosti, predavanje / prezentacija
Galerija ŽAD, sreda 19. maj u 18 časova

Milena Zarić

Naziv CD-Rom MAPA –Mapiranje Panceva

prezentacija licnog projekta


Galerija ŽAD, četvrtak 20. maj u 17 časova

Leposava Lepa Milošević Sibinović

Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza, prezentacija autorskog projekta PERGAMENT


Leposava Lepa Milošević Sibinović

Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza, prezentacija autorskog projekta PERGAMENT
Leposava Lepa Milošević Sibinović

Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza, prezentacija autorskog projekta PERGAMENT


Leposava Lepa Milošević Sibinović

Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza, prezentacija autorskog projekta PERGAMENT


Galerija ŽAD, petak 21. maj u 18 časova

Sandra Božić

Idealni arhitektonski projekat – muzej na otvorenom seoskih kuća za 24 časa, prezentacija projektaSandra Božić

Idealni arhitektonski projekat – muzej na otvorenom seoskih kuća za 24 časa, prezentacija projekta


Sandra Božić

Idealni arhitektonski projekat – muzej na otvorenom seoskih kuća za 24 časa, prezentacija projekta


Galerija ŽAD, utorak 25. maj u 18 časova

Konstantin I. Petrović

LINEARNI PROSTORI – osvrt na lični projekat, video prezentacijaKonstantin I. Petrović

LINEARNI PROSTORI – osvrt na lični projekat, video prezentacija


Konstantin I. Petrović

LINEARNI PROSTORI – osvrt na lični projekat, video prezentacija


Konstantin I. Petrović

LINEARNI PROSTORI – osvrt na lični projekat, video prezentacijaGalerija ŽAD, petak 28. maj u 18 časova

Svetlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima


Svetlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima


Sv
etlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovimaGalerija ŽAD, petak 28. maj u 18 časova

Svetlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima


Svetlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima


Sv
etlana Jovičić

HARMONI - HARMON - HARMO, interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima