WEB GALERIJA

GODIŠNJA IZLOŽBA DIZAJN SEKCIJE DINAMIKA 2012

Godišnja izlozba Dizajn sekcije ULUPUDS-a DINAMIKA 2012 održana je od 10. do 17. jula 2012. godine u Galeriji SIngidunum.

Rezultati žiriranja za izložbu DINAMIKA 2012

Adžemović Dijana, Adžemović Vladimir


Alfirević Đorđe


Đurić Ivana

Gavrilović Marko


Ivanišević Miodrag


Janković Vladimir

Kovač Vladimir


Krstić Anita


Kuprešanin Dragana

Milikić Gradimir


Mišović Slobodan


Mitrović Aleksandra

Mladenović Svetlana


Mrvić Ilić Milica


Paracki Danijela

Pavićević Ljubomor Fis


Petrić Gordan


Petrović Olivera

Petrović Svetlana


Popović Jocić Mirjana


Senićić Vilmanović Jelena

Stanisavljević


Todorović Stevan


Vartabedijan Anamarija

Vartabedijan David


Vučković MIlena


Vujačič Dijana

Žugić Vesna