Hana Ovesni

Vajar

Vukasovićeva 41/3, Beograd

Tel: 011 35 10 185

Email: hovesni@yahoo.com

 

Hana Ovesni (Kragujevac, 1969), diplomirala vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna 1993. godine u klasi Prof. Zorice Janković. Član ULUPUDS-a od 1995. godine, u statusu samostalnog umetnika od 1996. godine.
U periodu 2002-2006. živela i radila u Italiji. Izlagala je na 5 samostalnih i mnogim grupnim izložbama.

Samostalne izložbe:

1) 1993, Kragujevac, Mali likovni salon Narodnog muzeja, skulpture, reljefi, crteži
2) 1996, Kragujevac, Mali likovni salon Narodnog muzeja, skulpture, reljefi, crteži
3) 1996, Oplenac-Topola, Zadužbina Kralja Petra I, skulpture, reljefi, crteži
4) 2000, Beograd, Jugoslovenska galerija umetničkih dela, skulpture, reljefi, crteži
5) 2001, Bor, Muzej grada Bora, skulpture, reljefi, crteži

 

Odabrane grupne izložbe:

1) 2003, Sedma međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
2) 2004, "Salone d'Arte Contemporanea", "Izložba 5 autora", Trst, Italija
3) 2004, "Art Gallery 2", "Skulptura i grafika danas -- zajednička izložba 7 autora", Trst, Italija
4) 2004, Osma međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
5) 2004, "Svet bez granica -- Međunarodna izložba savremene umetnosti", "Alpen-Adria gallery", Klagenfurt, Austrija
6) 2004, "Svet bez granica -- Međunarodna izložba savremene umetnosti", "Casa della Pietra", Aurisina, Italija
7) 2005, Deveta međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
8) 2005, "Svet bez granica -- Međunarodna izložba savremene umetnosti", "Galerie im Kraftwerk, Riedersbach, St. Pantaleon, Salcburg, Austrija
9) 2005, "Svet bez granica -- Međunarodna izložba savremene umetnosti", "Casa della Pietra", Aurisina, Italija

Važnije nagrade:

1) Godišnja nagrada ULUPUDS-a za skulpturu (2002)
2) Nagrada za grafiku: 2003, Sedma međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
3) Nagrada za grafiku: 2004, Osma međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
4) Nagrada za grafiku: 2005, Deveta međunarodna izložba slika i grafika "Omaz Waldes Coen-u", Sistiana, Italija
5) Nagrada za grafiku: 2005, "Svet bez granica -- Međunarodna izložba savremene umetnosti", "Casa della Pietra",
Aurisina, Italija

 

Izbor iz kritike:

"Zavetovana crtežu, reljefu i figuralnoj skulpturi, inspirativnoj trifori s koje proniče u horizonte umetničkog stvaralaštva i pregovora sa večnim, Hana Ovesni svoje duhovne izazove i nadahnuta likovna otkrovenja tumači zrelim vajarskim postupkom u vizuelne vrline sažete kako u zbir izloženih dela tako i razlike koje među njima postoje.

Nošeni plimom stvaralačkog podstreka, grafit, glina i gips, izražajno materijano trojstvo verno ruci kojom upravlja Hanina senzibilna ideja, svojim konačnim ishodima, svestranim značenjem mitoloske i novozavetne tematike kojima se bavi, zalazi u polja simbolike i suštine univerzalnih saznanja.

(...)

Čarobnim dodirom kreacije u kojoj prebiva volšebno znamenje duha, iz "dodirljive senke" gline preko sublimirane svetlosti gipsa hipnotisane plastom patine ukazuju se sadržinom i formom jezgroviti reljefi i krajnja svrha, cilj bdenja Hanine darovitosti: figuralna skulptura."

Dr Dragutin Tosić
iz kataloga za izložbu u u Jugoslovenskoj galeriji umetničkih dela, "Skulpture, reljefi, crteži" (Beograd, 2000)

 

 

 

Portret moje sestre

Krik