Petar Vujošević

Slikar - grafičar


063/ 72 44 003

petar.vujosh@gmail.com
www.ametist-mozaik.org

 

BIOGRAFIJA

1959. rođen u Nikšiću.

1990-1993. Magistarske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek zidno slikarstvo.

1984-1990. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo.

1978-1985. Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek novinarstvo.

RADNA BIOGRAFIJA

1993. Magistarska izložba ¨Opus musivum¨, Galerija FLU u Beogradu.

1994. Samostalna izložba u okviru Barskog ljetopisa, galerija "V.Leković" u Baru.

1995. Samostalna izložba u okviru festivala Budva - Grad teatar.

1997. Samostalna izložba, Centar savremene umjetnosti - Podgorica.

2000. Autorska izložba "Kamen je znamen", galerija "V.Leković" u Baru.

2001. Autorska izložba ”Legenda o gvožđu" u okviru Barskog ljetopisa, galerija "V. Leković" u Baru.

2002. Autorska izložba ''Da, voda” u okviru Barskog ljetopisa, galerija "V.Leković" u Baru.

2004. Autorska izložba ''Jedan drugi svijet” u okviru Barskog ljetopisa, galerija "V. Leković" u Baru.

2004. Samostalna izložba, Savremena galerija Zrenjanin.

2001.-2009. Član i jedan od osnivača grupe “AMETIST” sa kojom je organizovao tridesetak izložbi i koja je realizovala projekte: Sazvučje savremenog, antičkog i ranovizantijskog mozaika, Omaž Aleksandru Tomaeviću, Savremeni mozaik, Zapis, Apstraktno-konkretno i Mozaik malog formata.

1993-2009. Izlagao na više kolektivnih izložbi.

Skica za portret B.D. Novskog

Jaspis