MIROSLAVA BRKOVIĆ

Slikar - ilustratorAdresa: 11000 BEOGRAD, Triše Kaclerovića 1/6

Tel: 391-00-78, 061/2517-797

E-mail: miroslavabrkovic@yahoo.com

 

 

Biografija

 

Miroslava Brković

Rođena u Beogradu 1979. godine .

Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti, – odsek zidno slikarstvo, u Beogradu, 2003. godine.

Status člana-kandidata u ULUPUDS-u dobija 2004. godine, a od 2006. godine je član.

Iste godine postaje član ULUS-a i dobija status samostalnog umetnika koji prekida 2012. godine zbog rada u prosveti kao profesor likovne kulture.

Od 2001. godine je izlagala na tri samostalne i dvadesat i sedam grupnih i zlo žbi, učestvovala je na dve umetničke kolonije .

Realizovan rad iz oblasti zidnog slikarstva - likovna kompozicija pod nazivom “ Traženje puta ” izvedena u tehnici mozaika – izložena u prostoru Kulturno-obrazovnog centra “Čukarica” od 2003. godine .

Živi i radi u Beogradu .

Samostalne izložbe:

2006. “ Dan prirode ", Dom vojske SCG – “ Velika Galerija“ , Beograd

2005. “ Uđi u šumu , pronađi i progledaj ", Galerija 73', Beograd

2005. “ Neki drugi život ", Dom kulture "Ribnica", KraljevoGrupne izložbe
:

2012. 44 . Majska izložba, tema: „U škripcu“, „Muzej primenjene umetnosti“

2012. “Godi šnja izložba slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a“, Galerija „Singidunum“

2012. “Tradicionalno moderno”,izložba članova ULUPUDS-a, Galerija 73'

2012. „Radovi malog formata“ članova ULUPUDS-a , izložba je obišla više gradova Srbije

2011. 18. beogradska mini-art scena „ Minijatura-mikro-natura“, Galerija „Singidunum“

2011. “Tradicionalno moderno”, izložba slikarsko - grafičke sekcije ULUPUDS-a , Galerija 73'

2009. 41. Majska izložba „ Svetlost”, Muzej istorije Jugoslavije , Muzej “ 25. maj ”

2008. 15. beogradska mini-art scena „Metamorfoze“, Galerija „Singidunum“

2007. „14. beogradska mini-art scena“, Galerija „Singidunum“

2007. 3 9. Majska izložba „Ubrzenje“, izložbeni prostor: „Javno kupatilo“

2007. „Zimski salon“ , Galerija “Progres”

2006. „Prolećna izložba“ , Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzoric”

2006. „ 38 . Majska izložba“ , Muzej istorije Jugoslavije , Muzej “ 25. maj ”

2006. “ Novi članovi“ , Gelerija “SULUJ”

2006. “ Novi članovi“ , Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzori ć ”

2006. “ Zvuci praskozorja ” , Internacionalni likovni karavan , Likovni salon “Eurohotel” Struga, Ohrid - Makedonija

2005. “ Novembarski salon“ , Galerija “Mar ž ik”, Kraljevo

2005. „ 8 . međunarodni bijenale um. minijature“, Kulturni centar Gornji Milanovac

2004. „ 36 . Majska izložba“ , Muzej istorije Jugoslavije , Muzej “ 25. maj ”,

2003. “ Studenti pete godine“ , Galerija 73', Be ograd

2003. “ Dipomska izložba 2003”, Muzej istorije Jugoslavije , Muzej “ 25. maj ”

2003. “ Zidno slikarstvo“ , Galerija Dom kulture "Ribnica", Kraljevo

2003. “ Studenti pete godine“ , Galerija – Dom kulture , Jagodina

2003. “ Studenti pete godine“ , Galerija “Boza Ilic”, Prokuplje

2002. “Art-up”, Dom omladine , Galerija “Pogon”

2002. “ Studenti četvrte godine“ , Dom kulture , Galerija “Mina Karadjic”, Loznica

2001. “ Bijenale jugoslovensnkog studentskog crteža“ , Dom kulture "Studentski grad ”Dodate aktivnosti:

Relizovan rad iz oblasti zidnog slikarstva - Likovna kompozicija pod nazivom “ Traženje puta ” izvedena u tehnici mozaika – izložena u prostoru Kulturno-obrazovnog centra “Čukarica” od 2003. godine .

Kolonije:

2006. Umetnička kolonija “ Internacionalni likovni karavan ” Struga, Ohrid -
Makedonija

2005. “ Umetnička kolonija ”, Kraljevo

Bljesak - kombinovana tehnika, 80x125-cm

Ogrlica sreće - kombinovana tehnika, 180x140-cm

Pogled kroz vreme, kombinovana tehnika,150x200-cm

Prvi, akrilik na platnu, 40x50 cm

Sabirni centar, kombinovana tehnika, 100x200 cm