Jovana Shelmerdine

Slikar - grafičar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIJA

 

Jovana Shelmerdine

 (1984), diplomirala na Slikarskom odseku Fakulteta Umetnosti u Nišu 2008., u klasi prof. Zorana D. Kostića. Tokom studija slikarstva, uporedo se bavi i grafikom, na istom fakultetu, kod prof. dr. Franca Curka. Kao rezultat angažovanja i na polju grafike, 2007. dobija I nagradu na I Internacionalnoj izložbi u Novom Pazaru, gde je učestvovalo oko trinaest Fakulteta Umetnosti sa Balkana. Pet godina kasnije, 2013. dobija još jednu Prvu nagradu za grafiku, na Međunarodnoj izložbi "Žene slikari 2013" u Majdanpeku. Jovana Shelmerdine je do 2014. učestvovala na 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Velika Britanija, Irska, Nemačka, Švajcarska, Italija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija ... Kreativnom fotografijom bavi se od 2003. Član je ULUPUDS-a od 2014.

Nagrade i priznanja::

2007.
* I nagrada za grafiku na "Prvoj međunarodnoj izložbi Univerzitetskog kulturnog centra u Novom Pazaru", Novi Pazar.

2009.
* III nagrada Majskog Salona Leskovačkog Kulturnog Centra.

2011.
 * Nagrada za najbolju sliku tradicionalnog Oktobarskog Salona Leskovačkog Kulturnog Centra.

2013.
* I nagrada za grafiku, "Žene slikari 2013", Međunarodna izložba Centra za kulturu Majdanpek.
* II nagrada Oktobarskog salona Leskovačkog Kulturnog Centra.
* Pobednica takmičenja “The Big Draw”, Beatles Story Museum, Liverpul, Engleska.
* Finalista “Everyday Preservationist Photo Contest”, WORLD MONUMENTS FUND, New York, Sjedinjenje Američke Države.
* Finalista za nagradu izložbe “Art Jazzed Up“, The Shaw Gallery, Krojdon (Južni London), Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo.
* I nagrada na “V Međunarodnoj izložbi minijature”, Galerija Trag, Beograd.

2014.
* Nagrada “Privatno i Javno” na istoimenoj Međunarodnoj izložbi posvećenu mladim autorima, Mostar, Bosna i Hercegovina.
* II mesto IV Balaton Salona, Mađarska.
* Nagrada 2nd Distinction, 5. Interkontinentalnog Bijenala male grafike „Inter-Art" Ajud, Rumunija.         

2015.
* I nagrada za crtež, XIII Međunarodna izložba „Žene slikari 2015“, Centar za kulturu Majdanpek.
* Najbolji tandemski projekat na 20. Međunarodnoj likovnoj koloniji za mlade autore LindArt, Lendava, Slovenija.

2016.
* II nagrada 56. Oktobarskog salona Leskovačkog Kulturnog Centra

2018.
* Pohvala na V "VoVa MiniArt", Vonyarcvashegy, Balaton, Mađarska

IZVODI IZ LIKOVNIH KRITIKA:

NA DOBROM PUTU

"U savremenom srpskom likovnom stvaralaštvu, uprkos slepog robovanja estetičkim nazorima agresivnog mondijalizma kao derivata liberalnog kapitalizma, opstaje dovoljno stvaralaca koji su kadri da odgovore na izazove sopstvenog podneblja i sopstvene tradicije. Ima ih, začudo, jednako uspešnih i među sledbenicima naizgled protivurečnih likovnih shvatanja, izvedenih iz poetika apstrakcije kao i njoj sučljene figurativne umetnosti. Što znači da je Evdokimov bio u pravu kada zaključuje "...da apstraktna umetnost ima svoje korene u pravoslavnoj ikonografiji" čiju transcendetalnu suštinu objašnjava pozitivnom energijom proisteklom iz monaške molitvene usredotočenosti, za razliku od one negativne i destruktivne koja predstavlja pokretačku snagu, najčešće, samoproklamovanih avangardnih umetničkih tendencija.
U stvari, u savremenoj umetnosti mogu se, prema prirodi energije koja pokreće njen stvaralački mehanizam, uočiti dva osnovna toka. Jedan, čiji su zagovornici nosioci pobune protiv trajanjem i dugim korišćenjem potrošenih kategorija lepog, skladnog i dobrog, koje oni u svojoj buntovničkoj praksi jednače sa ružnim, neskladnim i rđavim. I drugi, čiji tvorci oslonjeni na tradicionalne i praksom iskušane vrednosti, ma koliko da su trošene i trošne, neguju umetnost koja nije izgubila strasnu želju da spozna mistične tajne prevođenja duha u materiju. Među ove druge stvaralačke ličnosti, najčešće nosioce redukovanog likovnog izraza koji je prožet duhom transcedentalnog, u tekućoj srpskoj umetnosti minule decenije, nalazi se mlađana Jovana Mitić. Ona se kao slikar i grafičar služi klasičnim izražajnim sredstvima, čiju suštinu prepoznajemo kao nadgradnju onih rezultata što su ih u srpskom likovnom stvaralaštvu utemeljili majstori pikturalno odnegovane slikane površine, ali i neprevaziđeni likovni predagozi, kakvi su bili Ljubica Cuca Sokić i Nedeljko Gvozdenović. Dobrim razumevanjem i još boljim tumačenjem njihovih poruka i pouka, sa iznenađujuće zrelim rešenjima koja su utemeljena na dobro shvaćenom postupku apstrahovanja kojim se nipošto ne zalazi u svet radikalne apstrakcije, Jovana Mitić se na ovoj izložbi predstavlja na najbolji mogući način, kao moderni tradicionalista, kao ličnost koja je spremna da poštuje nasleđene rezultate zarad stvaranja novih svojoj prirodi i svom vremenu primernih vrednosti. Jer, više je nego očito da ona svojim uzorima pristupa kako to i priliči, skromno i ponizno, ali ne zbog njih i njihove dokazane veličine nego zbog traganja za sopstvenom stvaralačkom i umetničkom istinom..."

Nikola Kusovac, iz kataloga Jovana Mitić SLIKE, Kulturnim centar Novog Sada, Mali likovni salon, april-maj 2015.


SLIKE I O SLIKAMA JOVANE MITIĆ

"Pripadajući tradiciji moderne Jovana je sve intenzivnije osećala potrebu da se otvori proces kontinuiteta sa najdubljom ne samo praistorijskom već i totalnom praiskonskom (ontološkom) dimenzijom vizuelne umetnosti od praoblika do simbola i od simbola do metafizike. U Jovaninoj slikarskoj praksi rađa se i konsoliduje jezik vizuelne kulture koji znači a ne samo označava. To je jezik jezikotvorne, apsolutne i nezaobilazne činjenice svakog vizuelnog kreativnog čina. Hajdeger ima jednu misao o suštini pojma ("lepo") estetika: "Lepota je u činu postojanja istine. Istina obuhvata u sebi lepotu. A istina nije sud, odgovaranje, instrumentalna operacija već samootkrovenje. Prihvatajući ovu Hajdegerovu misao sasvim je logično Jovanino traganje za celovitim likom slike i za korenima u praobliku. Ona nastoji da svaka slika živi vlastitim stilom, da govori vlastitim jezikom i da svaka od njih, u svojoj pojedinačnosti izražava neke opšte principe ili veru da umetnost nije mrtva i da je ona deo čovekovog istorijskog bića.  U tom procesu otvara se i prostor u kome se rađa simbol. Znak prepoznavanja sveden je na oblik kojim se stvaraju apstraktne harmonije višeg duhovnog reda. Bezmalo sve kompozicije ovih slika komponovane su od geometrijskih modula i adekvatnih kolorističkih akcenata koji slikani prizor svode na harmoniju kompozicione celine..."

Sreto Bošnjak, iz kataloga IZLOZBA SLIKA Jovana Mitić, Kulturni centar Pančeva, foaje Kulturnog Centra Pančeva, avgust 2016.

Bez naziva, Akril na kartonu, 30x30-cm, 2014.

Bez naziva, Akril na kartonu, 30x30-cm, 2014.

Bez naziva, Akril na lesonitu, 40x30 cm, 2014.

Kompozicija sa žutim kvadratom, Ulje na medijapanu, 34x25-cm, 2008.

Mit, prošlost i naša besmrtnost, Kombinovana tehnika na hameru, 70x50 cm, 2009.

Moja ulica, Ulje na platnu, 45x35 cm, 2009.

Podvodni svet, Ulje na platnu, 90x70 cm, 2007.

Tamna kompozicija sa belom flašom, Akril na kartonu 34x24, cm, 2010.

Veče, Akril na kartonu, 34x24 cm, 2010.

Washing the surpluses, Ulje na platnu, 45x35 cm, 2008.