Valentina Savić

Primenjeni umetnik - keramičar

Golubačka 3/3, 11000 Beograd

Tel: 063/89-88-378, 383-59-17

E-mail: valentinasavic@gmail.com

 

 

 

- Rođena 1. oktobra 1970. godine u Prizrenu
- Izlaže od 1996. godine
- Učestvovala na preko 50 izložbi u zemlji I inostranstvu
- Član ULUPUDUSa od 2000. godine.
- Status samostalnog umetnika dobila 1998. godine

 

OBRAZOVANJE:

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA, Univerzitet umetnosti, Beograd 2007., Magistar umetnosti
FAKULTET LEPIH UMETNOSTI, ATINA, GRČKA (1998-2000), Specijalizacija na odseku vajarsta, Stipendista Grčke vlade
FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA, Univerzitet umetnosti
u Beogradu, Diplomirani slikar keramičar (1993-1998.),

NAGRADE:

- Plaketa Ulupudsa za godišnji doprinos u oblasti keramike 2006.
- Otkupna nagrada sekretajijata za kulturu grada Beograda, 2005.
- Plaketa Ulupudusa za godišnji doprinos u oblasti keramike 2004.
- Počasna diploma na "Drugom internacionalnom simpozijumu keramike grada Naebula" Neabul,Tunis, 2003.
- Počasna diploma na Medjunarodnoj izložbi “Vaza za cvijeće”
Ivanić grad, Zagreb, Hrvatska 2002.
- Plaketa ULUPUDUS-a na “Bienalu Keramike”, Galerija Kulturnog centra, Beograd, SCG 2001.
- Počasna diploma “I internacionalom trijenalu keramike”ŠOLJA 96”
Galerija Kulturnog Centra, Beograd,SCG, 1996.

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1999- “RAKU” - Izložba keramike, Galerija udruženja primenjenih umetnika, Beograd Jugoslavija (sa Slađanom Danojević)
2003- “DAR” -izložba keramike i plakata, Galerija “SINGIDUNUM” Beograd, Jugoslavija
2005- “HOMO BALCANICUS” – izložba keramičkih instalacija, Mala galerija ULUPUDUS
2005- “POETIKA PROSTORA“ – izložba keramičkih instalacija Umetnička galerija „Stera kapetanija“
2005- “HUMAN RESOURCES“ – izložba keramičkih instalacija Mali likovni salon, Novi Sad (sa Lanom Tikvesom i Natalijom Banjac), Srbija
2006- “KERAMIKA“ – izložba keramičkih instalacija Gradska galerija
Čacak, (sa Lanom Tikvešom i Natalijom Banjac), Čačak, Srbija
2007- “SAVREMENI ORNAMENT I KERAMIKA“ – magistarska izložba keramičkih instalacija Galerija District, MPU, Beograd, Srbija

IZLOŽBE (izbor):

2007 “BIJENALE KERAMIKE”, Galerija Progres, Beograd, SCG
-“MAJSKA IZLOŽBA”, Galerija OZON
-JESENJI SALON, Umetnička galerija Galerija Stara kapetanija Zemun, SCG
2006 - “HOW TO BECAME MOST FAMOUS ARTIST IN THE WORLD” sa Marijom K. Priručnik za auto afirmaciju u post-post-modernizmu, performance, galerija Singidunum
- ''PROJEKAT STRUKTURALNO MOLEKULARNE REVITALIZACIJE PERUĆKOG JEZERA'' land-art instalacija sa Marijom Kauzlarić
“TRIJENALE KERAMIKE”, Muzej primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd, SCG
-JESENJI SALON, Umetnička galerija Galerija Stara kapetanija Zemun, SCG
-“MAJSKA IZLOŽBA”, Muzej 25 maj
2005- -II BIENAL INERNATIONAL DEL MOSAICO CONTEMPORANEO
Buenos Aires - Argentina
- JESENJI SALON, Umetnička galerija Galerija Stara kapetanija Zemun, SCG
-8 MEĐUNARODNI BIJENALE UMETNOSTI MINIJATURE; Gornji Milanovac, Srbija
-I MEĐUNARODNO BIJENALE MINIJATURA, Nikšić, Crna Gora
-“ZEMLJOID”, Galerija singidunum, Beograd
-“MAJSKA IZLOŽBA”, Muzej 25 maj
–“PROLECNA IZLOŽBA”, Umetnička galerija Galerija Stara kapetanija Zemun, SCG
-“BIJENALE KERAMIKE”, Galerija Progres, Beograd, SCG
2004- “MAJSKA IZLOŽBA”, Muzej 25 maj, Beograd, SCG
-“RETROSPEKTIVA KERAMIKE KERAMIČKOG ODSEKA”
Muzej primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd, SCG
-“KERAMIKA”, Italijanski kulturni centar , Beograd, Yugoslavia
2003 -“TRIJENALE KERAMIKE”, Muzej primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd, SCG
-IZLOŽBA KERAMIKE "2 INTERNACIONALNOG SIMPOZIJUMA GRADA NAEBULA”, Gradska galerija Naebul, Naebul, Tunis
“III INTERNACIONALNO TAKMIČENJE"ŠOLJA 2003'”
Cvijeta Zuzorić, Beograd, Yugoslavia
2002 -“MAJSKA IZLOŽBA”, Muzej 25 maj, Beograd, Yugoslavia
_”IZLOŽBA BALKANSKE KERAMIKE”, Parko Elefterias , Atina , Grčka
_”VAZA ZA CVIJECE”, Ivanić grad , Zagreb, Hrvatska
-“OKTOBARSKI SALON”, Beograd, Yugoslavija
2001 -“OKTOBARSKI SALON”, Galerija Kulturnog Centra , Beograd, Yugoslavia
-“XII BIJENALE KERAMIKE”, Galerija Kulturnog Centra, Beograd,Yugoslavia
-“MAJSKA IZLOŽBA”, Muzej 25 maj, Beograd, Yugoslavija
-“IZABRANI RADOVI SA SIMPOZIJUMA “SVET KERAMIKE”
Galerija Progres, Beograd, Yugoslavija
2000 - “DRUGO INTERNACIONALNO TRIJENALE ”ŠOLJA 2000”
Muzej primenjenih umetnosti I dizajna, Beograd,Yugoslavija
1999 -“LOGO TECHNIS”-YUGOSLOVENSKO-GRČKA IZLOZBA
Gradska galerija Pirej, Atina,Grcka
-“TRIJENALE KERAMIKE”, Muzej primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd, Subotica ,JU
1998 -“FLETCHER CHALLENGE CERAMICS AWARDS”
Auckland,Novi Zeland
-“DIPLOMA 98”, Muzej Primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd , Yugoslavija
-“IZLOŽBA XXV MEDJUNARODNOG FESTIVALA”SVET
KERAMIKE “Arandjelovac, Jugoslavija
-“IZLOŽBA III MEDJUNARODNE KOLONIJE UMETNIČKE
KERAMIKE “ZLAKUSA 98”, Gradska galerija Užice, Jugoslavija
1996 -“X BIJENALE KERAMIKE”, Dom vojske Jugoslavije
-“I INTERNACIONALNO TRIJENALE KERAMIKE”ŠOLJA 96”
Galerija kulturnog centra, Beograd, Jugoslavija
-“IV INTERNACIONALNO BIJENALE MINIJATURE”, G. Milanovac, Jugoslavija

KOLONIJE, SIMPOZIJUMI:

2006 SLIKARSKA KOLONIJA,”Zoran Matic”Tara
2005 SLIKARSKA KOLONIJA , Vrnjacka banja, Srbija
-I KOLONIJA UMETNIČKE KERAMIKE “JESEN U ZLAKUSI” Zlakusa
-Organizacija medjunarodne izlozbe keramike “ZEMLJOID “Beograd
2003 - TUNIS, NAEBUL- Jugoslovenski predstavnik na II medjunarodnom simpozijumu keramike ,grada Naebula.
2001 -VINČA ,Beograd , Projekat Muzeja grada Beograda 2001eksperimentalana arheologija- Imitacija načina rada neolitske keramike
2000 -STUDIO KOSTASA TARKASISA “ART FROM CLAY” –Učestvovala u radu keramičke radionice , Atina , Grčka (1999-2000)
1998 - “III MEDJUNARODNA KOLONIJA UMETNIČKE KERAMIKE “ZLAKUSA 98” Učesnik po pozivu
-“XXV INTERNACIONALNI FESTIVAL” Svet Keramike”Arandjelovac, Jugoslavija Učesnik po pozivu
1996 - ”LEMEK”, Pirot - Predavač u keramičkoj školi za decu i odrasle (ucesnik po pozivu).

KOLEKCIJE:

Hotel Izvor, Vrnjacka Banja, Srbija
Institut dr Simo Milosevic, Igalo, Crna Gora
Gradska Galerija Pirej, Atina, Grcka
Ambasada republike Srbije, Atina Grcka
Gradska Galerija Naebul, Naebul, Tunis
Jugoslovenski Aerotransport, Beograd
Grad Beograd, sekretarijat za kulturu

Mama II

Stomak-stolica