Dr Dijana Milašinović Marić

Doktor istorije umetnosti

Krunska 26 , Beograd


mail:
dijanam.maric@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

Dijana Milašinović Marić (1954, Zemun) diplomirala (1982), magistrirala (1998) i doktorirala (2010) na Filozofskom fakultetu, Odsek istorija umetnosti, Univerziteta u Beogradu. Član ULUPUDS-a od 1995. godine. Kao kustos radila u Memorijalnom centru (1985-1996), Muzeju istorije Jugoslavije (1996-2000), bila u status slobodnog umetnika (2000-2005), a od 2005. kustos programa u ULUPUDS-u. Član AICA Srbija NUNS-a, DoCoMoMo Srbija. Član stručne redakcije Srpske enciklopedije za likovnu umetnost i arhitekturu od 2007. godine, član redakcije Pojmovnik umetnosti, čiji je izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti. U statusu istaknutog umetnika od 2010. godine. Stekla naučno zvanje Naučni saradnik 2011. godine.

Saradnik je Dokumentarne i školske redakcije Drugog programa RTS-a, emisije Tajne prostora, stručnih časopisa: Arhitektura i urbanizam, Forum, DaNs, Porodica, Enterijer, vodila kolumne u dnevnim listovima: Ekspres politika, Glas javnosti (objavljeno preko 250 tekstova), objavljuje u dnevnim listovima Danas, Politika. Objavila je preko 600 stručnih i naučnih tekstova, dve knjige, učestvovala na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima, držala predavanja u zemlji i inostranstvu, uradila niz intrevjua sa značajnim srpskim arhitektima, piše autorske tekstove koji prate brojne izložbe u kojima ima različite uloge (autor, kustos, kritičar itd.). Autorski i scenaristički osmislila dva stručno – edukativna serijala na RTS-u: Moderna arhitektura u Serbiji, ličnosti i poetike za Dokumentarnu redakciju (11 epizoda od 45 minuta) i Ars praktika (45 epizoda po 15 minuta) o likovnim i primenjenim umetnicima Srbije za Obrazovnu redakciju. Prema njenoj knjizi Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, za školsku redakciju Drugog programa RTS-a urađen je serijal od 14 epizoda. Sve emisije emitovane su i reprizirane nekoliko puta.

Dobitnik godišnjih nagrada ULUPUDS-a za 1999, 2001, 2003, 2005; Plakete 43 majske izložbe 2011; Nagrade Beogradske nedelje arhitekture, 2011.

Važniji stručni radovi, istraživački radovi, knjige, objavljeni tekstovi, izložbe, naučni skupovi, TV emisije – IZBOR

Knjige:

•  Arhitekta Jan Dubovi , Zadužbina Andrejević, Beograd, 2001.

•  Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda , Društvo arhitekata Beograda, Beograd 2002.

Stručni radovi:

•  Ep o prirodi, Nedeljni dnevnik, Novi Sad 23.8.1987,13.

•  Arhitekta Bogdan Stojkov (1912-1993), Arhitektura i urbanizam 1, Beograd 1994, 89-95.

•  Polemike o problemima srpskog crkvenog graditeljstva u prvoj polovini HH veka, u: Tradicija i savremeno srpsko crkveno graditeljstvo, zbornik radova IAUS, Beograd 1995, 200-209.

•  Bysantium in Belgrade (Vizantija u Beogradu), Arhitektura i urbanizam 2, Beograd 1995, 85-88.

•  The Context, Continuity, Identity in the Serbian Architecture of the Post-modern Period (Kontekst, kontinuitet, identitet u srpskoj arhitekturi postmodernog perioda), in; Architecture Urbanism at the Turn of the III Millennium (Arhitektura urbanizam na pragu trećeg milenijuma), vol. 2 Belgrade, 1996, 453-459.

•  Beogradska arhitektura poslednjih decenija dvadesetog veka, Arhitektura i urbanizam 6, Beograd 1999, 51-65.

•  Kulturološki okvir razvoja srpske arhitekture u XX veku, Arhitektura i urbanizam 7, septembar 2000, 32-34.

•  Context, Continuity, Identity in Serbian Architecture at the End of the XXth Century, Genius Loci, Conferences, Bucurest, april 1999, October 2000, 302-305.

•  Srpska istoriografija o arhitekti Milanu Zlokoviću, Arhitektura i urbanizam 9, Beograd 2002, 62-69.

•  Savremena arhitektura iz ruku beogradskih arhitekata, u: 5o. beogradskih arhitekata, Beoprint, Beograd 2002, 28-37, uvodno poglavlje u knjizi.

•  Arhitekta Jan Dubovi Evangelistička crkva sv. Nikola Potiski u Ostojićevu Banat, Glasnik muzeja Banata, Pančevo, Vršac, Zrenjanin, Kikinda, 11/12, 2002, 215-217.

•  Jan Dubovi – arhitekta Astronomske opservatorije u Beogradu, u: Razvoj astronomije kod Srba II / Development of Astronomy Among Serbs II, Publikacija astronomske opservatorije u Beogradu, sv. 72 / Publication of the Astronomical Observatory of Belgrade No. 72, Beograd / Belgrade 2002, 103-115.

•  Disciplina arhitekture i sloboda duha, arhitekta Ivan Antić, Arhitektura i urbanizam 16/17, 2005, 7 -13.

•  Kritika socrealizma iz ugla savremenika arhitekte Milorada Macure, Arhitektura i urbanizam 18/19, Beograd, 2006, 134-139.

•  Portreti arhitekata, retrospektiva članova Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, monografija, Beograd, 2010, 8-15.

•  Jedinice (16): SRPSKA ENCIKLOPEDIJA, u izdanju Matice srpske, Srpske akademija nauka i umetnosti, Zavod za udžbenike, Novi Sad - Beograd 2010:

- Ajzenberg, Aleksandar, str. 90, Aksentijević, Nadežda, str. 101, Aleksić Branko, str. 157, Antić Ivan, str. 248-249, Arhitektonska i urbanistička periodika, str. 348-349, Arhitektonski biroi, str. 350-351, Arhitektura urbanizam, 360, Atanasijević Veroljub, 369, Adžić Dragoljub, str. 423, Adžić Poznanović Nada, 424, Babić Andrić Milica, str. 438-439, Babović Dejan, str. 440-441, Bakić Dragoljub i Ljiljana, str. 468-469, Balzareno Dragoš, str. 489, Beložanski Stanislav Staša, str. 695-696, Belousov Vladimir Nikolajevič, str. 698.

Uvodni tekstovi za kataloge izložbi, kustos izložbi:

•  Hronika tela, izložba Nebojše Đuranovića, gal. Singidunum, Beograd 2010.

•  Natalija Dabić, New wawe princeza, Braart, Beogradski letnji festival BELEF, avgust 2010.

•  Dani, skulpture Jasne Dulić Grujić, Mala galerija Singidunum, 2010.

•  Insajd, keramoskulpture Aleksandra Vaca, galerija Singidunum, 2010.

•  Mia Lužajić, grafičar, galerija SULUJ, januar 2009.

•  Larisa Županjevac, umetnika kao persona, 1+1, izložba Sekcije istoričara umetnosti, gal. Singidunum, sept. 2009.

•  Retrospektivna izložba Milanke Berberović, FDU, 2009.

•  Između likovnosti i simbolike, tekst za katalog izložbe fotografija u: Ljubica Pavlović, Đerdapske strukture, galerija Singidunum, 1-10- 7 2008.

•  Autor novog tematskog koncepta i kustos 39, 40, 41 i 42 MAJSKE IZLOŽBE najznačajnije godišnje manifestacije ULUPUDS-a, kustos i autor tekstova za izložbe: Ubrzanje, Javno kupatilo, 2007; Otkrivanje, Muzej primenjene umetnosti, 2008; Svetlost, Muzej 25 maj, 2009; Harmonija, ili težnja ka njoj, Muzej primenjene umetnosti, 2010.

•  Kustos međunarodne izložbe ilustracije Zlatno pero, galerija PROGRES, 2007 i paviljon Cvijeta Zuzorić, 2009, 2011.

•  Kustos međunarodne izložbe karikature Zlatni osmeh, 2006, 2008, 2010. (gal. Progres, Etnografski muzej, Muzej Nikole Tesle)

•  Kustos i autor uvodnog teksta za izložbu Portreti arhitekata , retrospektivna izložba članova Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, prostor Robnih kuća Beograd, knez Mihailova, Beograd 2010.

AUTORSKE IZLOŽBE

•  Deset godina nagrade iz fonda Aleksandar Šaletić, galerija Singidunum, 17 - 27. 5. 2005.

•  Arhitektura Beograda 2000. – 2004. 3x10, konkursi, realizacije 1 realizacije 2, galerija Singidunum, 5 – 15. 5. 2004.

•  TRIURBAN – šetnja u troje Beogradom, autori: D. Milašinović Marić, M. Bajić i I. Ratković, galerija kuće Đure Jakšića, Skadarska 21, 21.5.- 11.6.2002.

•  Kontinuitet, vrhunska dela srpske arhitekture XX veka, galerija Andrićev venac, Beograd 15.9.-30.9.1994. (u autorskom timu sa V. Majstorović, D. Jovović-Prodanović, LJ. Miletić-Abramović i S. Maksić.)

Seminari, naučni skupovi, razgovori, tribine, predavanja:

•  Naučni skup: Tradicija i savremeno srpsko crkveno graditeljstvo, Muzej primenjene umetnosti, 24. i 25. novembar 1994. (organizacija i učešće sa referatom).

•  International Conference, Architecture Urbanism at the Turn of the III Millennium, Sava centar, novembar 13-15. 1996. (predavanje publikovano u celosti u zborniku)

•  Srpska istoriografija o arhitekti Milanu Zlokoviću, saopštenje za simpozijum: Milan Zloković-život i delo, održan 1.12.1999. u amfiteatru Arhitektonskog fakultata univerziteta u Beogradu. (predavanje publikovano u celosti u stručnom časopisu)

•  Kulturološki okviri razvoja srpske arhitekture u XX veku, prilog priređen za okrugli sto: Srpska arhitektura i urbanizam na prelazu iz XX u XXI vek, koji je organizovao časopis Arhitektura i urbanizam u Beogradu, 11. 2. 2000. (izlaganje publikovano u celosti u stručnom časopisu)

56. The Context, Continuity, Identity in the Serbian Modern Architecture at the End of the XX Century, GENIUS LOCI, International simpozium of architecture, contemporary and history of architecture, Bucurest 20.-22. 10. 2000. (predavanje publikovano u celosti u zborniku)

58. Član grupe DAB-a koja u okviru GUP-a radila na NAČINIMA ZAŠTITE PODRUČJA SA SAVREMENOM ARHITEKTUROM I POJEDINAČNIH ZNAČAJNIH OSTVARENJA, predlog i spisak objekat moderne arhitekture koji potpadaju pod poseban tretman, objavljen u okviru GUP-a, 2002.

60. Predavanje o arhitekti Janu Dubovom u Pragu 15. 12. 2004, na Arhitektonskom fakultetu u Pragu, organizacija srpsko udruženje sv. Sava.

61. Predavanje: Arhitektura Beograda na razmeđu vekova, održano na Drugoj evroregionalnoj konferenciji Danubius Dizajn, Inovacija i tradicija, Beograd, hotel Jugoslavija, 2004. (predavanje u celosti objavljeno na CD-u)

62. Disciplina arhitekture i sloboda duha, reč na komemorativnom skupu posvećenom akademiku Ivanu Antiću održanom u SANU 28. marta 2006, objavljeno u celosti u časopisu FORUM 21, Beograd 2006, 103. (predavanje publikovano u celosti u stručnim časopisu)

64. Međunarodni naučni simpozijum: Prostori pamćenja, MPU, april 2011 (predavanje: Poetika spomen-obeležja u delu arhitekte Svetislava Ličine)

TV emisije, autorski projekti, scenarija

65. Disciplina arhitekture i sloboda duha, arhitekta Ivan Antić, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS-a emitovano 21.5.2002. godine.

66. Prilozi za emisiju Tajne prostora o istorijatu blokova 24, 25, 26 u Novom Beogradu, emitovana 25. 5. 2002. na Prvom kanalu RTS, o izložbi Triurban (Rane radovi i praznine), emitovana na Prvom kanalu RTS 8.6.2002, prilog o novom bloku u Dalmatinskoj ulici, emitovana 22.6.2002. i dr.

67. Građenje kroz vreme, dokumentarna emisija o arhitekti Svetislavu Ličini, iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS-a emitovana je 24.6.2002.

68. Veliko malo, kultura mere, dokumentarna emisija o arhitekti Miroslavu Jovanoviću, iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS-a emitovano 2. 9. 2002.

69. Ka jednačini dvoznaka, arhitekta Petar Vulović, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS-a emitovano 26.1.2003.

70. Gradograđenje i duh vremena, arhitekta Aleksandar Stjepanović, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 21. 4. 2003.

71. Ključevi identiteta, arhitekta Aleksej Brkić, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 12. 5. 2003.

72. Prostor izneverenih vizija, Arhitekta Milorad Macura, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 7.7.2003.

73. Ukrštaj različitih svetova, arhitekta Uglješa Bogunović, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 1.12.2003.

74. Moć blagorodnog, arhitekta Božidar Petrović, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 12.1.2004.

75. Smisao širokog poteza, arhitekta Ivo Kurtović, dokumentarna emisija iz serije Srpska moderna arhitektura, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS emitovano 23.4.2004.

76. Tokovi i procepi, arhitekta Predrag Cagić, arhitekta Borivoje Jovanović, dokumentarna emisija iz serije Moderna arhitektura u Srbiji ličnosti i poetike, Drugi kanala RTS-a, emitovana 4.6. 2004.

77. Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, 14 epizoda serije, Drugi program RTS-a, emitovana tokom 2004. i reprizirana tokom 2005-2010.

78. SERIJAL ARS PRAKTIKA, za školsku redakciju RTS 2, do sada emitovano 40 emisija posvećenih primenjenim i likovnim umetnicima Srbije, emitovan 2008-2009-2010:

-slikari, mozaičari, grafičari, dizajneri stakla: Vladeta Andrić, Zorka Stevanović, Slobodan Marinković, Marija Grahovac, Olivera Gavrić Pavić, Aleksandra Ćosić, Božidar Plazinić, Vesna Milunović, Nebojša Đuranović, Ljiljana Stojanović.

-fotografi: Nebojša Babić, Aleksandar Kelić, Aleksandar Radoš.

-vajari: Vera Stanarčević, Željka Momirov, Vukašin Milović, Ivan Gračner.

-ilustratori: Aleksa Gajić, Jugoslav Vlahović, Milan Pavlović.

-arhitekti: Zoran Bulajić, Igor Marić, Vladimir Lovrić, Bejan babović.

-dizajneri: Nikola Knežević, Radomir Vuković, Marko Luković.

-keramičari: Ljubica Jocić, Ivana Batalo, Aleksandar Vac, Valentina Savić.

-tekstil i savremeno odevanje: Nives Pavlović Vuković, Evica Milovanov Penezić, Ana Leković, Marija Tasovac, Larisa Županjevac, Gorica Popesku, Leonora Vekić.

-scenografi i kostimografi: Jelena Stokuća, Aleksandar Denić, Milanka Berberović.

-istoričari umetnosti: kako nastaje izložba: Majska izložba

Žiriranja, Odbori:

- Član žirija Salona arhitekture, 2001; Član žirija ULUPUDS-a na Salonu arhitekture 2002. i 2004; Član žirija Nagrade Ranko Radović za realizovano arhitektonsko delo, 2006; Član žirija medjunarodne izložbe karikature Zlatni osmeh, 2008, 2010. godine; Član odbora nagrade Pavle Vasić 2011.

Knjiga Arhitekta Jan Dubovi

Knjiga Vodič kroz modernu
arhitekturu Beograda

Izložba Porteti arhitekata