mr arch sc Marin St. Rajković

Arhitekt - istraživač

Beograd

Tel: 011 397 33 47
Mob tel: 065 397 33 47

Email: rajkmarin@gmail.com


Sprski | English


BIOGRAFIJA

Biografija


rođen u Beogradu 26.06.1952 godine

V beogradsku gimnaziju završio 1971 – odličnim uspehom

diplomirao Arhitekturu u Beogradu na Vidovdan 1979

Šef tehnike “KOLARČEVE ZADUŽBINE” od 1980 – 1990

Vlasnik Pred. za projektovanje ”INGMAR” d.o.o. 1990 – 1999

član ULUPUDS – a / ICSID / WCC / AIC od 1983 godine

UVERENJE projektanta 2080/A Priv.kom.RS – 24.03.1987

MAGISTAR NAUKA na Arhitektonskom fakultetu od 1988. godine

LICENCA projektanta 300 3517 03 Inženjerska komora Srbije

LICENCA izvođača 400 4231 04 Inženjerska komora Srbije

ISTAKNUTI UMETNIK ULUPUDSA od 2007. godine

20 GODINA UMETNIČKOG RADA 1983 – 20 10 (289 radova)

50 grafičkih rešenja i dizajna

35 maketa / patenata / scenografija

30 e n t r i j e r a

47 glavnih /idejnih projekata /programskih studija

57 eseja / stručnih članaka / knjiga

39 izložbi / konkursa / predavanja

41 studentskih radova i obrada u CAD – CAM software - u

KOLEKTIVNE IZLOŽBE I KONKURSI

1970 – I OMLADINSKI FESTIVAL HUMORA – I nagrada za KARIKATURU – Dom Omladine

1979 – ZA BOLJI SVET – svetska izložba dizajna i arhitekture (izlagao sa arh.Peđom Ristićem)

1981 – VERTIKALNA UMETNOST – Kulturni centar Beograda – izlagao”ROSPI PANTEON”

1981 – 1983 – 4 konceptualne izložbe ARHITEKTURA : VODE,VAZDUHA,VATRE, ZEMLJE

Salon MPU (Pariska 14) - kustos Jadranka VINTERHALTER

1983 – REINKARNACIJA GRADA – SKC – akcije i atrakcije grada – HOMOBIL

1986 - BUDUĆNOST NOVOG BEOGRADA – medjunaridni konkurs - II priznanje

1987 – XIII Salom arhitekture MPU / 1988 – XIV / 1989 – XV / 2001 – XXIII Salon MPU

1988 – SALON MLADIH – Zrenjanin – PATENT I MODEL ”balans stolice” PROVER

2001 – MAJSKI SALON – knjiga ”KAKO ...KUĆU” – Rajković / Bob Zivković / Fajndović

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI ESEJI I KNJIGE

TIPOGRAFSKA SEMIOLOGIJA – upisivanje u pejsaž B.B. – UMETNOST 63/64/1979 – str. 4 - 20

ARHITEKTONIKUM (problemski okvir) – KULTURA 44 – Beograd - 1979 – str. 135 - 159

KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE – ”ZAMAK KULTURE” – Vrnjačka banja – 1980 – str. 71 - 82

URBANIKUM (problemski okvir) – ”DELO” 8/80 – Beograd – 1980 – str. 39 – 59

Kolumna ARHITEKTONIKUM – ”BORBA” – mart- maj 1983

ELEMENTI URBANOTVORNOSTI NOVOG BEOGRADA – magistarska teza – interno izdanje

NOVI NAČIN SEDENJA – “Čovjek i prostor” – 9/1988 – Zagreb – glasilo DAHrvatske

STARA SEOSKA KUĆA u okolini Zaječara – Arh.fakultet, Beograd – 1989 – interno izdanje

“KAKO NAJLAKŠE UPROPASTITI SOPSTVENU KUĆU” – PARTENON – Beograd – 2000

(u fazu gradnje naravno – ANTIPRIRUČNIK ZA MUDRE INVESTITORE) – tiraž 3000

“ КАКО НАЈЛЕСНО ДА СЕ УПРОПАСТИ СОПСТВЕНАТА КУКА“ – ТЕКТОН“ – Скопје 2002

(се разбира, во фаза на изградба – АНТИПРИРАЧНИК ЗА МУДРИ ИНВЕСТИТОРИ) – 1000

24 kolumne “Anatomija destrukcije graditeljskog esnafa” - ARHITEKTURA 2007/08/2009

Osnivač i Predsednik ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE – www.nvoaua.com 2008

1102 2011 - http: // www.marinrajkovic.blogspot.com – BLOG za socijalnu rehabilitaciju

1102 2011 – http://www.marinrajkovicmlm.wordpress.com – BLOG za finansijsku nezavisnost

mr arch sc Marin St. RAJKOVIĆ

research architect

BIOGRAPHY

Born in Belgrade on June 26th 1952

Graduated at the Faculty of Architecture on June 28th 1979

Technical Manager of “KOLARAC” concert hall from 1980 – 1990

Principal of ”INGMAR” projecting & consulting studio from 1990 – 1999

Member of ULUPUDS – a / ICSID / WCC / AIC from 1983

State licence for planning No. - 2080/A - from March 24th 1987

Master's degree in Architecture, University of Belgrade , from Sept. 22nd 1988

LICENCE for planning 300 3517 03 Engineers Chamber of Serbia

LICENCA for construction 400 4231 04 Engineers Chamber of Serbia


20 ARTISTIC WORKING YEARS 1983 - 2003

26 logo - types / application designs

35 patterns / patents / stage - models

28 i n t e r i o r s

33 sketch profiles / executory projects / programming studys

29 assays / specialistic articles / book

29 expositions / competition works / lectures

30 experimental works / team participations