Inmemoriam

Scenografija i kostimografija

Ime i prezime sekcija datum rođenja - datum smrti

 1. Belobrk Nikola, 03.01.1940. - 22.09.2009.

 2. Cakić Predrag, - 13. decembar 1931. - 22. januar 2019.

 3. Vasić Pavle,- počasni član - 12.3.1993

 4. Verbicki Ananije

 5. Vraneš Vladislava, 28.1.1977 - 30.1.2005

 6. Vujanović Lidija, 15.6.1946 - 17.3.1994

 7. Gavrik Vlastimir, 13.1.1928. -

 8. Gobecki Jelisaveta, 13.8.1927 - 29.6.2001

 9. Živadinović Davidović Zora, 1932-2018

 10. Deker Erih, 10.5.1920 - 6.1.2001

 11. Denić Miomir, počasni član 1996

 12. Dušanović Darinka, dobitnik Nagrade za životno delo ULUPUDS-a, 27.01.1929. - 08.07.2019.

 13. Dragović Biljana, - 01. 10. 2013.

 14. Despotović Veljko, - 01. 10. 1931. - 06. 04. 2013.

 15. Đapić Predrag, 18.11.1936 - 7.6.1997

 16. Đorđević Vladanka, 30.6.1926 -

 17. Jevtić Ničeva Kostić Milena, 09.12.1943 - 25. 05. 2021.

 18. Jovanović Divna, 1991

 19. Jovanović Božana,1932. - 24. 12.2020.

 20. Kurzović Čiplić Mirijana, 24.3.1937 - 26.4.2000

 21. Kovačević Emilija - 15.08.1950. - 02.02.2017.

 22. Lalicki Posavec Slavica, 24.8.1937 - 20.7.2005

 23. Lalicki Vladislav, 1.06.1935. - 29.12.2008.

 24. Marenić Vladimir, 1921. - 20.02.2010.

 25. Milovanović Krstomir, 10.10.1936 - 1. 04. 2005.

 26. Nedeljković Rogić Mirjana, 19.1.1948 - 1998.

 27. Nilkolić Jelena, 1972. - 2021.

 28. Patrnogić Jelena, 15.04. 1932. - 2010.

 29. Popović Mićo

 30. Rajković Sava

 31. Radovanović Milica, 11.2.1942 - 12.7.2003.

 32. Ristić Dušan, počasni član, - 27.7.1995

 33. Rundo Slobodan, 1945. - 19 . 12. 2015. 

 34. Ružić Zorica, 1.3.1922 - 1997.

 35. Savić Živorad Žira, 12.8.2002 - 12.8.2002.

 36. Srbijanović Velizar, 1928 - 28.3.1997.

 37. Sretenović Zoran, 5.5.1936 -

 38. Stevanović Anđa

 39. Simidrijević Mihailo, 4.9.1938.-30.1.2008

 40. Stanić Dušan, 1926. - 08.11.2012.

 41. Teodorović Nikola, 23.6.1933 -

 42. Termačić Đuro, 6.10.1930 - 2001

 43. Finci Mara, 13.6.1926 - 6.8.1999

 44. Čohadžić Maričić Miroslava, 27.9.1930 - 2002

 45. Šerban Milenko, - počasni član

 46. Ivkov Dragoljub, 1.4.1931 - 8.7.2007

 47. Ćapić Predrag, 7.6.1997

 48. Radonjić Velibor, 7.6.1940 - 26.1.1998

 49. Stojanović Videnović Dagmar, 21.04.1943 - 14. 07.2009.

 50. Zlatović Aleksandar, 09.11.2012. - 23.06.2012.