Inmemoriam

Scenografija i kostimografija

Ime i prezime sekcija datum rođenja - datum smrti

 1. Belobrk Nikola, 03.01.1940. - 22.09.2009.

 2. Cakić Predrag, - 13. decembar 1931. - 22. januar 2019.

 3. Vasić Pavle,- počasni član - 12.3.1993

 4. Verbicki Ananije

 5. Vraneš Vladislava, 28.1.1977 - 30.1.2005

 6. Vujanović Lidija, 15.6.1946 - 17.3.1994

 7. Gavrik Vlastimir, 13.1.1928. -

 8. Gobecki Jelisaveta, 13.8.1927 - 29.6.2001

 9. Živadinović Davidović Zora, 1932-2018

 10. Deker Erih, 10.5.1920 - 6.1.2001

 11. Denić Miomir, počasni član 1996

 12. Dragović Biljana, - 01. 10. 2013.

 13. Despotović Veljko, - 01. 10. 1931. - 06. 04. 2013.

 14. Đapić Predrag, 18.11.1936 - 7.6.1997

 15. Đorđević Vladanka, 30.6.1926 -

 16. Jovanović Divna, 1991

 17. Kurzović Čiplić Mirijana, 24.3.1937 - 26.4.2000

 18. Kovačević Emilija - 15.08.1950. - 02.02.2017.

 19. Lalicki Posavec Slavica, 24.8.1937 - 20.7.2005

 20. Lalicki Vladislav, 1.06.1935. - 29.12.2008.

 21. Marenić Vladimir, 1921. - 20.02.2010.

 22. Milovanović Krstomir, 10.10.1936 - 1. 04. 2005

 23. Nedeljković Rogić Mirjana, 19.1.1948 - 1998

 24. Patrnogić Jelena, 15.04. 1932. - 2010.

 25. Popović Mićo

 26. Rajković Sava

 27. Radovanović Milica, 11.2.1942 - 12.7.2003

 28. Ristić Dušan, počasni član, - 27.7.1995

 29. Ružić Zorica, 1.3.1922 - 1997

 30. Savić Živorad Žira, 12.8.2002 - 12.8.2002

 31. Srbijanović Velizar, 1928 - 28.3.1997

 32. Sretenović Zoran, 5.5.1936 -

 33. Stevanović Anđa

 34. Simidrijević Mihailo, 4.9.1938.-30.1.2008

 35. Teodorović Nikola, 23.6.1933 -

 36. Termačić Đuro, 6.10.1930 - 2001

 37. Finci Mara, 13.6.1926 - 6.8.1999

 38. Čohadžić Maričić Miroslava, 27.9.1930 - 2002

 39. Šerban Milenko, - počasni član

 40. Ivkov Dragoljub, 1.4.1931 - 8.7.2007

 41. Ćapić Predrag, 7.6.1997

 42. Radonjić Velibor, 7.6.1940 - 26.1.1998

 43. Stojanović Videnović Dagmar, 21.04.1943 - 14. 07.2009.

 44. Zlatović Aleksandar, 09.11.2012. - 23.06.2012.