ADRESAR ČLANOVA

Istorija, teorija i kritika umetnosti

Ime i prezime sekcija datum rođenja - datum smrti

 1. Adanja Katarina, počasni član - 1989

 2. Ambrozić Katarina, 27.3.1925 - 7.9.2003

 3. Andrić Marina - 11.2017.

 4. Bogdanović Kosta, 03.06.1930. - 09.10.2012.

 5. Gostuški Dragutin

 6. Đorđević Dragoslav, 2.9.1931 -

 7. Đukić Đurđević Olga, 29.5.2002

 8. Ećimović David,

 9. Isaković Mirjana - 2017.

 10. Janc Zagorka,- počasni član 25.4.1999

 11. Jevtović Jevta, - 2011.

 12. lazarević Jovanka, 1925. - 18.01.2012.

 13. Ljubišić Bratislav, - 12. 2014.

 14. Kraut Vanja, 1928. - 08.08.2012.

 15. Mandić Svetislav

 16. Markuš Zoran, 25.5.1996

 17. Mitić Prvoslav

 18. Nedeljković Marko, 23.03. 1949. - 11. 2012.

 19. Pavić Branka Basta, 25.05.1931. - 27.05.2012.

 20. Pavlović Zoran, 14.3.1932 - 2006

 21. Petrović Đorđe,- počasni član 24.9.1927 - 16.4.2007

 22. Popović Marko, 9.6.1939 - 1994

 23. Radojević Nada

 24. Trifunović Lazar,- počasni član

 25. Han Verena

 26. Cobelj Štefka

 27. Zupan Zdravko, 07.02.1950. - 10. 2015.

 28. Vujović Branko, - 07. 2017.