Dragana Kuprešanin


Doktor umetnosti –
primenjene umetnosti i dizajn

Diplomirani likovni umetnik
– specijalista slikarstva
Diplomirani grafički dizajner


E-mail: kupreshanin@yahoo.com

 

 

 

 

 Biografija


Dragana Kuprešanin je rođena 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 2005. godine, a zatim na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2008. godine, na odseku Primenjena grafika, smer Grafički dizajn. Specijalizaciju iz oblasti crteža na odseku Slikarstvo, stekla je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine. Doktorirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2021. godine, na studijskom programu Primenjene umetnosti i dizajn. Bavi se crtežom i slikom, grafičkim dizajnom, stripom i ilustracijom.
Izlagala je na više desetina samostalnih izložbi i učestvovala na više stotina grupnih nacionalnih i međunarodnih izložbi, festivala i likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Stipendista je nekoliko državnih i privatnih fondacija. Dobitnica je većeg broja nagrada iz oblasti likovne i primenjene umetnosti (crtež, dizajn, strip). Bavila se umetničkim radom u statusu samostalnog umetnika od 2012-2018. godine. Član je ULUPUDS-a, ULUS-a, USUS-a, UFUS-a i UFAS-a.
Alternativnim stripom se bavi od 2004. godine, a od 2008. istražuje strip i granične medije koji koriste konvencije i jezik devete umetnosti. Od 2014-2016. godine je radila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u zvanju saradnik u nastavi na predmetima Crtanje i Slikanje. Od 2018-2019. godine je bila u zvanju saradnika iz umetničkog polja na VŠLPUSS u Beogradu, a od 2019. godine je asistent na Akademiji tehničkih strukovnih studija, Odsek Beogradska Politehnika, na predmetima iz uže oblasti Grafički dizajn.
Živi i radi u Beogradu.

Strip kadar 15

Strip kadar 17

Strip kadar 20

Strip kadar 44