Dalje
WEB GALERIJA

Izložba Sekcije za Dizajn ULUPUDS-a OMNI DESIGN održana je od 17. do 27. maja 2011. godine u Galeriji Singidunum. Izložba je bila deo zvaničnog programa Belgrade Design VVeek'a 2011.

OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


OMNI DESIGN NOĆI, 24. maj 2011. godine, Galerija Žad (Muzej primenjene umetnosti)


Aleksandra Mitrović


Anamarija Vartabedijan


Dejan Došljak


Dejan Vukelić


Dragana Kuprešanin


Danijela Paracki


Dragana Nikolić


Dušan Stanisavljević


Duško Trifunović


Goran Lončar


Gordan Petričić


Ivana Đurić


Ivan Apostolski


Ivana Rackov


Jelena Seničić


Jelena Vukosavljević


Ksenija Jakić Marković


Lazar Dimitrijević


Maja Nedeljković Davidovac


Marijana Borenović


Marko Luković


Mirjana Bajić


Milena Vučković


Miodrag IvaniševićMirjana Jocić


Mustafa Musić


Ognjen Đurović


Dalje