Marina Nićiforović

Akademski vajar

+381 63 63 3211

e-mail : marinaniciforovic@gmail.com

www.marinaniciforovic.com

 Biografija

Datum i godina rodjenja: 27.08.1979.god.

Obrazovanje:

Diplomirala na vajarskom odseku Akademije primenjenih umetnosti u klasi prof. Zorice Janković, u Beogradu. Živi i radi u Novom Pazaru u Muzeju “Ras” Novi Pazar. Stručno se usavršavala na Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu na smeru Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije.

Nagrade:

- 2006. god. I nagrada na javnom konkursu za idejno rešenje plakete sa likom Ljubinke Bobić, Beograd, Srbija;

- 2008. - Nagrada za visoko kvalitetno skulptorsko rešenje; obeštećenje na međunarodnom javnom konkursu za urbanisticko-arhitektonsko rešenje spomen kompleksa, Banjaluka, Republika Srpska;

- 2009. - Nagrada za skulpturu, Jesenji likovni salon, Dom kulture “Oslobođenje”, Novi Pazar, Srbija;

Članstvo:

- od 2009. god. član je ULUPUDS- a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnika i dizajnera Srbije);

- od marta 2009. god. član je Muzejskog društva Srbije;

Izlozbe i radno iskustvo:

- 2006. - grupna izložba, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, Srbija;

- 2006. - grupna izložba, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, Srbija;

- 2006. - grupna izložba, XIII beogradska mini art scena, Galerija Singidunum, Knez Mihajlova 40, Beograd, Srbija;

- 2007. - grupna izložba, Galerija ULUS-a, Knez Mihajlova, Beograd, Srbija;

- 2008. - grupna izložba, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banjaluka, Republika Srpska;

- 2008. - grupna izlozba, Međunarodno bijenale “Minijatura”, Gornji Milanovac, Srbija;

- 2008. - grupna izložba, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, Srbija;

- 2008. - učešće na međunarodnom Simpozijmu u Banjaluci; rad postavljen u centralnom parku Banjaluke (skulptura, kamen - drvo ), Banjaluka, Republika Srpska;

- 2008. - učešće i poseban umetnički doprinos na 8. međunarodnom Simpozijumu, ”Art Rustika”, Sevlievo, Bugarska;

- od novembra 2008. godine na neodređeno zaposlena u Muzeju “Ras” u Novom Pazaru, Srbija;

- 2009. - grupna izložba, Galerija SULUJ, Terazije 26/2, Beograd, Srbija;

- oktobar 2009. - rad na restauraciji ikonostasa, crkva Sv. Nikole, Novi Pazar, Srbija;

- 2010. - grupna izložba, Minimum Maksimum2, Banski Dvor, Banjaluka, Republika Srpska;

- 2010. - grupna izložba, 42.Majska izložba, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, Srbija;

- 2011. - grupna izložba, “Pergament Srbija” - autorski projekat Leposave M. Sibinović", Gradska galerija u Plovdivu, Bugarska;

- 2011. - grupna i zložba, „Pergament koncertina“, 56. Međunarodni beogradski sajam knjiga, Beograd, Srbija;

- 2011. - grupna izložba, Umetničke knjige na jagnjećem pergamentu, Prateća izložba Međunarodnog bijenala Zlatno pero, Beograd, Srbija;


Mlada vajarka iz Srbije Marina Nićiforović ukrštajući kamen i drvo kleše svoj: „Par“ tako da se iz veoma kompleksne kompozicije primarno zasnovane na asimetriji dve vertikale, a u domenima negativnog volumena, razotkriva niz različitih semantičkih vrednosti. U prvom redu to je primarna asocijacija na večnu temu erotičnog, ljubavnog, harmonizujućeg saodnosa različitosti, dok se, preko brižljivo nijansiranih elemenata konveksnih i konkavnih površina, te ravnih, uglačanih površina dobija sasvim oprečna semantička vrednost. Naime, brižljiviji posmatrač će u delu Nićiforovićeve da nađe i elemente rasta forme, odnosno ekspanzije volumena, jer se saodnos uglačanog konkavnog i konveksnog segmenta kod kamene forme ispoljava i kao rezultat shvatanja da je jedan od elemenata „Para“ (u ovom slučaju, muški,kameni,segment) urastao u ovu vezu pod dejstvom spoljašnjih pritisaka. Unutrašnja napetost koju odaje, ženski aspekt – drvo, preko svog konveksnog segmenta, pruža mogućnost da se dalje grade raznovrsni asocijativni planovi, a dokle će se stići zavisi od maštovitosti, ali i moći uosećavanja svakog posmatrača.

dr Aleksandar – Saša Grandić, likovni kritičar, Katalog IV internacionalne kolonije, Banjaluka , 2008. g .

Rad 1

Rad 2