mr Milica Vuković

Slikar

Datum rođenja: 1981. u Beogradu

Mob tel: 064 29 22 500

Email: adresa.vukovic@gmail.com

 


 

 

 


Biografija
Biografija (120 KB)

 

Rođena i živi u Beogradu.

Završila srednju Školu za dizajn 2000. godine. Diplomirala 2005. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, nakon čega magistrira 2009. na istom fakultetu u klasi vanrednog profesora Siniše Žikića.

Član ULUPUDS-a i samostalni umetnik od 2010. godine.

Nakon fakulteta radila kao nastavnik likovne kulture u nekoliko osnovnih škola.

Od 2009.-e do danas sarađuje sa Regionalnim centrom za talente iz Zemuna kao autor i voditelј likovnih radionica za decu i omladinu, Škole slikanja i grafičkih rešenja promotivnog materijala.
Autor više tekstova u katalozima umetnika, kao i prikaza različitih izložbi.

Samostalne izložbe:

2015. „La dolce vita!“,  galerija Kucera - Centar za kulturu Rakovica
2013. „Znakovi“,  Centar za kulturu Stara Pazova
2012. 11. Art market – „12 soba : 12 slikarki + 1 vajar“,  donatorska izložba za Sigurnu kuću,  organizator  SCASAs,   Muzej kralјa Petra I Beograd
2010. „Akcija i reakcija u belom“ ,  „Art centar“  Beograd
2009. Magistarska izložba „Od elektronske ka zidnoj slici“ ,  Dom kulture Studentski grad Beograd
2006. „Tele...“,  izložba slika i kreativna radionica, galerija „Branko Milјković“ Beograd

Izlagala na više od 90 domaćih i međunarodnih kolektivnih izložbi. Izbor:

2015.- 2016. Peto bijenale crteža, Istorijski arhiv u Pančevu i u Muzeju Vojvodine
2014.- 2015. Memorijal „M5“, galerija „Bogić“ u Beogradu, galerija Kulturnog centra u
Kjotou (Japan) i Mima and Cello Music School,  Kalgari (Kanada)
2014.- 2016. „Kamen u arhitekturi i umetnosti“ (II, III i IV) Umetnički centar UBSM, Beograd
2010.- 2014. U organizaciji ULUPUDS-a: 47. Majska izložba ULUPUDS-a – REČ; 46. Majska
izložba RESTART; 43. Majska izložba „Kreativna košnica“; „Tradicionalno-
moderno“; „Radovi malog formata“; „Godišnja izložba slikarsko - grafičke
sekcije“; „Beogradska mini-art scena“; „Dizajniranje reciklaže VI“ i druge
2013. „Dani Savamale“ (selektor, organizator i jedan od izlagača) Mikser house, Beograd
2013. III bijenale akvarela malog formata, galerija SKC Novi Beograd
2008.- 2015. „Mozaik malog formata“ (III, V, VI, VII, VIII i H) u organizaciji grupe Ametist
2008.- 2014. Bijenala mozaika (III, IV , V i VI), galerija SKC Novi Beograd 
2012. „Umetnost na Savi – slikamo za bebe“, Novobeogradska kulturna mreža
2011.- 2012. Više puta učesnik Art marketa u organizaciji SCASAs – a, Muzej kralјa Petra I u Beogradu
2011. Beograd – urbana nezadovolјstva, Centar za kulturu NU  „Božidar Adžija“
2010., 2011. Mladi– izložba likovnih umetnika Novog Beograda, Novobeogradska kulturna mreža
2006. Čujno-Vidlјivo, Francuski kulturni centri u Beogradu   i Nišu

Nagrade

2016. II nagrada za mozaik na izložbi „Kamen u arhitekturi i umetnosti“, Umetnički centar UBSM, Beograd
2015. Nagrada za mozaik na izložbi „Mozaik malog formata H“ u organizaciji grupe Ametist, Mala galerija ULUPUDS-a 
2013. III nagrada za mozaik na likovnoj koloniji „Harmonija prirode i duhovnosti u beogradskom kamenu kersantitu“ u organizaciji udruženja Kamena kolonija
2013. Specijalno priznanje za selekciju i organizaciju izložbe udruženja Kamena kolonija u  okviru
manifestacije „Dani Savamale“, Mikser house, Beograd
2011. Plaketa od strane grupe Ametist i galerije Feniks, priznanje za umetnički doprinos savremenom mozaiku

Kolekcije

Dva mozaika u stalnoj postavci muzeja „Staro selo“ Sirogojno, nastali  tokom  Letnjih škola mozaika  2002. i 2003. u organizaciji Univerziteta umetnosti iz Beograda; Sigurna kuća u Beogradu; Gradska opština Novi Beograd (sa kolonije „Umetnost na Savi – slikamo za bebe“); Centar za kulturu Stara Pazova; udruženje roditelјa „Zvončica“ – „Institut za majku i dete“ Beograd; Dom za odrasla invalidna lica u Zemunu; udruženje Kamena kolonija; udruženje Široka staza i u vlasništvu privatnih lica.
2011. Realizovala autorski projekat: Mural „Beskonačnost“ u OŠ „Stanko Marić“ u Zemunu, pod pokrovitelјstvom Ministarstva kulture RS

Sitost

Tačka I