Branko Đukić

Akademski slikar


Đure Đakovića 4, Zrenjanin

Tel: 023/567-853, 064/3324-921

E-mail: djukicbranko@yahoo.com

 

 

 

 

 

Biografija

 

 

Đukić Branko , Akademski slikar

Datum i mesto rođenja : 22.06.1966, Zrenjanin

Završio Akademiju Umetnosti u Novom Sadu 1995.

Magistrirao na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 2004

Član U.L.U.S.-a od 1997

Član U.L.U.P.U.D.U.S-a od 2005

Dobitnik prve nagrade za crtež na bienalu jugoslovenskog studentskog crteža 1995.

Od 1982. svoje radove publikovao u svim najvažnijim novinama biše Jugoslavije, a najviše u nedeljnom magazinu „Nin“.

Stripove je objavljivao u kanadskom „ Optimum Wound “ , poljskom „ Zeszyty Komiksowe “ , ruskom „ Republica Komik “ …

Autor je samostalnih kao i učesnik mnogobrojnih kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Od 2009 godine radi na projektu „Stripolis“

 

 

Rad 1

Rad 2

Rad 3