O NAMA

Nagrade i priznanja

ULUPUDS je osnovao nagradu Pavle Vasić 1995. godine sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičkoteorijsku misao iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna u Srbiji.

Suosnivači Nagrade su: Društvo istoričara umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Muzej pozorišne umetnosti, Društvo umetničkih kritičara Srbije, Beogradaski TV program.

Nagrada Pavle Vasić dodeljuje se za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, prateći jednogodišnju produkciju objavljenu u svim vrstama publikacija (monografija, knjiga, zbornika, TV emisijama) i autorske izložbe istoričara umetnosti. Nagrada se dodeljuje svake godine za najbolje delu u prethodnoj godini.

Odbor nagrade čine dva predstavnika ULUPUDS-a i po jedan delegiraju suosnivači nagrade. Predstavnici osnivača i suosnivača su teoretičari, kritičari i istoričari umetnosti.

Odbor za nagardu prati godišnju produkciju iz domana primenjene umetnosti i dizajna, prikuplja material i dostavlja ga žiriju za dodelu nagrade koji se bira na dve godine.

Odluka žirija za dodelu Nagrade saopštava se 12. marta na dan smrti Pavla Vasića. Nagrad se sastoji od Povelje i novčanog iznosa.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Biografija Pavla Vasića

O Nagradi Pavle Vasić - hronologija (231 KB)


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2023 GODINU


Odluka Žirija za dodelu Nagrade saopštena je prilikom uručenja Nagrade 12. marta 2024. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala, Žiri u sastavu dr Ana Ereš, predsednica Žirija, dr Marina Pavlović i Biljana Crvenković jednoglasno je doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2023. godinu dodeli dr Vesni Kruljac za monografiju Miodrag Mića Popović – Slikarstvo permanentne pobune (izdanje Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 2023).

Obrazloženje Nagrade Pavle Vasić (270 KB)

Biografija dr Vesne Kruljac

Učesnici na konkursu za dodelu Nagrade Pavle Vasić u 2024. godini (800 KB)

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisuje konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2023. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 01. februara 2024. godine.

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i tri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo je dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 01. februara 2024. godine.

Pravilnik Nagrade Pavle Vasić (111 KB)

Biografija Pavla Vasića

O Nagradi Pavle Vasić - hronologija (272 KB)

O Nagradi Pavle Vasić

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2022. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2022. godine.

Konkurs je bio otvoren od 16. januara do 01. februara 2023. godine.

Učesnici konkursa (775 KB)

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i tri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo je dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 01. februara 2023. godine.

Na osnovu pristiglog konkursnog materijala Žiri u sastavu dr Mirjana Gligorijević Maksimović, predsednica Žirija, mr Bojana Popović i prof. dr Milan Popadić jednoglasno je doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2022. godinu dodeli BiljanI Crvenković za studijski katalog izložbe Na staklenom putu: umetnost stakla i reprezentacija u Srbiji 1850-1950, izdavač: Muzej primenjene umetnosti, 2022.

Svečana dodela Nagrade Pavle Vasić za 2022. godinu održana je 13. marta 2023. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Biografija Biljane Crvenković (215 KB)

Obrazloženje žirija (375 KB)

Učesnici konkursa (775 KB)

Pravilnik Nagrade Pavle Vasić (111 KB)

Biografija Pavla Vasića

Odbor Nagrade Pavle Vasić čine:

prof. dr DIjana Milašinović Marić – ULUPUDS, predsednica Odbora Nagrade Pavle Vasić
prof. dr Marta Vukotić Lazar – ULUPUDS
Slobodan Jovanović –  Muzej primenjene umetnosti
Mirjana Odavić –  Muzej pozorišne umetnosti
prof. dr Milan Prosen – Fakultet primenjene umetnosti

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2021. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2021. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 01. februara 2022. godine.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri u sastavu mr Bojana Popović, predsednica Žirija, dr Mirjana Gligorijević Maksimović i prof. dr Milan Popadić jednoglasno je doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2021. godinu dodeli dr Bojanu Popoviću za knjigu Srpska srednjevekovna vladarska i vlasteoska odeća, izdavač: Muzej Srpske pravoslavne crkve, 2021.

Nagrada Žirija dodeljena je 14. marta. 2022. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti.

Obrazloženje Žirija za dodelu Nagrade Pavle Vasić (325 KB)

Biografija dr Bojana Popovića

Učesnici konkursa za dodelu Nagrade Pavle Vasić za 2021, godinu (542 KB)

Odbor Nagrade Pavle Vasić čine:

prof. dr DIjana Milašinović Marić – ULUPUDS, predsednica Odbora Nagrade Pavle Vasić
prof. dr Marta Vukotić Lazar – ULUPUDS
Slobodan Jovanović –  Muzej primenjene umetnosti
Mirjana Odavić –  Muzej pozorišne umetnosti
prof. dr Milan Prosen – Fakultet primenjene umetnosti

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2020. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2020. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 01. februara 2021. godine.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri koji čine prof. dr Tijana Borić, predsednica Žirija, prof. dr Igor Borozan i prof. dr Vlada Simić doneo je odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2020. godinu dodeli dr Ani Ereš za monografiju Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938-1990) - Kulturne politike i politike izložbe u izdanju Galerije Matice srpske iz Novog Sada.

Nagrada Žirija je dodeljena u petak, 12. marta. 2021. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti.  

U skladu sa epidemiloškim preporukama doneta je odluka da čin svečane dodele Nagrade Pavle Vasić ne bude otvoren za javnost.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Obrazloženje Nagrade Pavle Vasić za 2020. godinu (230 KB)

Učesnici konkursa Nagrade Pavle Vasić za 2020. godinu (522 KB)

Biografija dr Ane Ereš


Odbor Nagrade Pavle Vasić čine:

prof. dr DIjana Milašinović Marić – ULUPUDS, predsednica Odbora Nagrade Pavle Vasić
prof. dr Marta Vukotić Lazar – ULUPUDS
mr Ljiljana Miletić Abramović –  Muzej primenjene umetnosti
Mirjana Odavić –  Muzej pozorišne umetnosti
prof. dr Milan Prosen – Fakultet primenjene umetnosti

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2019. GODINU

Nagrada Žirija saopštena je i dodeljena u četvrtak, 12. marta. 2020. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri koji čine dr Tijana Borić, predsednica Žirija, prof. dr Igor Borozan i prof. dr Vlada Simić jednoglasno je doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2019. godinu dodeli prof. dr Saši Brajović za knjigu Lujo Davičo - Fragmenti života, izdavač: Clio d.o.o., Beograd, 2019.

Biografija prof. dr. Saše Brajović

Obrazloženje Nagrade (370 KB)

Učesnici konkursa Nagrade Pavle Vasić (533 KB)

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisuje konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2019. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 03. februara. 2020. godine.

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i tri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo je dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 03. februara 2020. godine.

Žiri Nagrade Pavle Vasić čine:
dr Tijana Borić,
prof. dr Igor Borozan i
prof. dr Vlada Simić

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2018. GODINU

Odluka Žirija za dodelu Nagrade saopštava se prilikom uručenja Nagrade u utorak, 12. marta. 2019. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Učesnici konkursa Nagrade Pavle Vasić (522 KB)

Na osnovu konkursnog materijala Žiri u sastavu: dr Čedomila Marinković, predsednica Žirija, dr Sanja Pajić i Miroslav Karić na sastanku održanom 21. II 2019. godine u Udruženju jednoglasno je doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2018. godinu dodeli grupi autora Slobodanu Jovanoviću, Miroslavu Mušiću, dr Jerku Denegriju i Borutu Vildu za katalog izložbe MAŠIĆ, retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića, izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2018.

Obrazloženje Nagrade Pavle Vasić (432 KB)

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2018. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 01. februara. 2019. godine.

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i tri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo je dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 01. februara 2019. godine.

Za ULUPUDS

Konstantin Petrović
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2017. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2017. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 14. februara. 2018. godine.

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i četiri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 14. februara 2018. godine.

Odluka Žirija za dodelu Nagrade saopštena je prilikom svečanog uručenja Nagrade 12. marta. 2018. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri je većinskim glasanjem doneo odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2017. godinu dodeli: dr Jasni Jovanov za knjigu Dragan Aleksić-likovne kritike, izdavač, Spomen zbirka Pavle Beljanski, Narodna biblioteka Srbije iz Beograda i Novog Sada, 2017.

Žiri Nagrade Pavle Vasić čine:

dr Čedomila Marinković, predsednik Žirija
dr Sanja Pajić
Miroslav Karić

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Obrazloženje Nagrade Pavle Vasić (550 KB)

Biografija dr Jasne Jovanov

Učesnici konkursa Nagrade Pavle Vasić (520 KB)

Pravilnik Nagrade Pavle Vasić (45 KB)

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2016. GODINU

Odluka Žirija za dodelu Nagrade saopštena je prilikom svečanog uručenja Nagrade u ponedeljak, 13. marta. 2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Žiri koji čine: dr Vesna Kruljac, istoričar umetnosti, predsednik Žirija, Draginja Maskareli, istoričar umetnosti i prof. dr Dragan Bulatović, istoričar umetnosti, dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2016. godinu: dr Dejanu Sretenoviću, istoričaru i teoretičaru umetnosti, za knjigu Urnebesni kliker, umetnost i politika beogradskog nadrealizma, izdavač Službeni glasnik, 2016.

Biografija dr Dejana Sretenovića

Obrazloženje žirija (435 KB)

Učesnici konkursa (525 KB)


Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2016. godine.

Konkurs je bio otvoren od 16. januara do 14. februara. 2017. godine.

Prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju autora, preporuku ili recenziju rada (nije obavezno) kao i četiri primerka knjige, kataloga ili rada trebalo je dostaviti u ULUPUDS, Terazije 26, drugi sprat, Beograd, do 14. februara 2017. godine.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin Petrović, ist.um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2015. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2015. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 15. februara. 2016. godine.

Nagrada Žirija saopštеna је i dodeljеna 14. marta. 2016. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri koji čine: Draginja Maskareli, istoričar umetnosti, predsednik Žirija, dr Vesna Kruljac, istoričar umetnosti i prof. dr Dragan Bulatović, istoričar umetnosti,.dodelili su Nagradu Pavle Vasić za 2015. godinu: prof. dr Milanki Todić, istoričar umetnosti, za knjigu Moderno dete i detinjstvo, izdavač: Službeni glasnik, Beograd, 2015.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Obrazloženje Žirija (155 KB)

Učesnici konkursa za Nagradu Pavle Vasić za 2015. godinu (100 KB)

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


U utorak, 12. maja, u 19.30. sati u Maloj sali Kolarčeve zadužbine održan je razgovor o knjizi Jelene Todorović Svečani pozdrav Mojseju Putniku Zaharija Orfelina, koja je dobila Nagradu Pavle Vasić.
U programu su učestvovali: dr Zoja Bojić, episkop novosadski i bački dr Irinej Bulović, dr Dragan Stanić i Dušan Vujičić.


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2014. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2014. godine.

Konkurs je bio otvoren od 14. januara do 16. februara. 2015. godine.

Nagrada Žirija saopštena je i dodeljena 12. marta. 2015.. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala ŽŽiri u sastavu: dr Zoja Bojić, istoričar umetnosti, predsednik Žirija, Mirjana Vajdić Bajić, istoričar umetnosti i Vladimir Mitrović, istoričar umetnosti.dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2014. godinu: prof. dr Jeleni Todorović, istoričar umetnosti, za monografiju i divot izdanje ilustrovanog rukopisa Svečani pozdrav Mojseju Putniku Zaharija Orfelina, uz Zaharije Orfelin, Svečani pozdravi Mojseju Putniku 1751., izdavači Platoneum d.o.o., Novi Sad, Matica srpska Novi Sad, Beseda, izdavačka ustanova Eparhije Bačke, Novi Sad, 2014.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Obrazloženje Žirija (180 KB)

Biografija prof. dr Jelene Todorović dobitnice Nagrade Pavle Vasić

Učesnici konkursa

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2013. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije raspisalo je konkurs za NAGRADU PAVLE VASIĆ koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst. U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2013. godine.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 17. februara. 2014. godine.

Odluka žirija za dodelu Nagrade saopštena je u sredu, 12. marta. 2014. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Žiri Nagrade Pavle Vasić koji čine: dr Zoja Bojić, istoričar umetnosti, predsednik Žirija, Mirjana Vajdić Bajić, istoričar umetnosti i Vladimir Mitrović, istoričar umetnosti doneo je odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2013. godinu dodeli Nebojši Milenkoviću, ist.um. za monografski katalog Slobodan Šijan: Moraću da skrenem, Vizuelni eksperimenti 1960-2012., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2013.

O Nagradi Pavle Vasić 2013 (2.36 MB)

Biografija Nebojše Milenkovića

Obrazloženje Nagrade Pavle Vasić

Učesnici konkursa Nagrade Pavle Vasić

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2012. GODINU

Odluka žirija za dodelu Nagrade saopštena je i dodeljena 12. marta. 2013. godine u 13.00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala Žiri u sastavu: prof. dr Mirjana Roter Blagojević, d.i.a., predsednik Žirija, Goran Malić, likovni umetnik-fotograf; istoričar fotografije, publicist, prozni pisac i Dragana Palavestra, istoričar umetnosti dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2012. godinu: mr Suzani Vuksanović za izložbu i monografski katalog Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2012.

Konkurs je bio otvoren od 15. januara do 15. februara. 2013. godine.

O Nagradi Pavle Vasić 2012 (2.65 MB)

Biografija mr Suzane Vuksanović

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2011. GODINU

Svečana dodela Nagrade Pavle Vasić održana je 12. marta 2012. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala, Žiri u sastavu: Ljiljana Ćinkul, istoričar umetnosti i likovni kritičar, predsednik Žirija, Goran Malić, likovni umetnik-fotograf; istoričar fotografije, publicist, prozni pisac. i prof. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inž. arh. dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2011. godinu: mr Brdar Valentini za monografiju Ivo Kurtović, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2011.

Učesnici konkursa

O Nagradi (450 KB)

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2010. GODINU

Dodela Nagrade Pavle Vasić održana je 14. marta 2011. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala, Žiri u sastavu: dr Ivana Simeonović Ćelić, predsednik, dr Simona Čupić i Gordana Biba Marković, dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2010. godinu: mr. prof. Marini Kocareva Ranisavljev za knjigu Moda i odevanje, psihosociološki aspekti odevanja, Javno preduzeće Službeni glasnik , Beograd, 2010.

Informacija za štampu

Biografija Marine Kocareva Ranisavljev

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2009. GODINU

Dodela Nagrade Pavle Vasić održana je 12. marta 2010. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Žiri u sastavu: dr Ivana Simeonović Ćelić, predsednik, dr Simona Čupić i Gordana Biba Marković, dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2009. godinu:

prof. dr MIROSLAVU TIMOTIJEVIĆU za studijski tekst u katalogu izložbe Narodnog muzeja u Beogradu i Galerije SANU PAJA JOVANOVIĆ/PAUL JOANOWITCH.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2008. GODINU

Svečana dodela Nagrade Pavle Vasić održana je 12. marta 2009. godine, u 12 sati, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29/1.

Na osnovu konkursnog materijala žiri u sastavu: prof. dr Dragan Bulatović, predsednik, Gordana Stanišić, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu, i dr Nenad Makuljević dodelio je Nagradu Pavle Vasić za 2008. godinu:

dr VIDOSAVI GOLUBOVIĆ i prof. dr IRINI SUBOTIĆ za monografiju ZENIT 1921-1926, u izdanju Narodne biblioteka Srbije, Instituta za književnost i umetnost Beograd, SKD Prosvjeta Zagreb, 2008.

Knjiga ZENIT 1921-1926 sa reprint izdanjima časopisa Zenit, internacionalne revije za umetnost i kulturu koje je 1921. godine pokrenuo Ljubomir Micić u Zagrebu, prvi put u celini, posle višedecenijskog studioznog istraživanja dve autorke na kompleksan metodološki postavljen i zaokružen način, pruža kako stručnoj javnosti tako i nešto široj populaciji, sveobuhvatan uvid u istorijat i sudbinu jednog od najradikalnijih avangardnih časopisa. Razmatrane su okolnosti u kojima je časopis nastao, recepcija u domaćoj i stranoj literaturi kao i evropski kontekst u kojem su se razvijale i međusobno prožimale avangardne ideje. Sa brojnim reprodukcijama, od kojih su neke prvi put objavljene, uz autentičan dizajnerski poduhvat Jovana Čekića, i najpre kroz dva ključna aspekta, literarni i umetnički. Vidosava Golubović i Irina Subotić, uz niz stručnih tekstova i analiza suštinskih i paralelnih događaja i ličnosti što je pratilo svaku godinu časopisa u knjizi ZENIT 1921-1926, dale su kompletan biografski i bibliografski prilog kao i objedinjenu literaturu i registar svih imena koja su na bilo koji način obeležila program i poetiku, originalnog i uvek provokativnog zenitizma.

Informacija o Nagradi Pavle Vasić

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2007. GODINU

Svečana dodela Nagrade Pavle Vasić za publikovano delo iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna za 2007. godinu održana je 12. III 2008. godine u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta umetnosti.

Nagrada Pavle Vasić koja se dodeljuje za najbolji objavljeni kritički i teorijski tekst iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna za 2007. godinu pripala je istoričarki umetnosti Milani Veinović iz Pančeva za kulturno istorijski i slikovni letopis Pančevo na starim razglednicama 1898-1941 u izdanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo, 2007.

Žiri Nagrade Pavle Vasić u sastavu: Gordana Stanišić, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu, dr Nenad Makuljević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dr Dragan Bulatović, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, predsednik žirija, u obrazloženju su potcrtali da je ovaj letopis-monografija sklopljen tako da zadovolji svaku znatiželju:

Najpre se udovoljava znatiželji hroničara, potom čuvara graditeljskog nasleđa a onda istraživač ima privrednog razvoja grada, njegove idustijalizacije, uređ- enja okoline , hroničarima društvenih promena i obrazovnom i kulturnom razvoju. Rad, pored sintetičke studije sadrži iscrpan katalog reprezentativnih primeraka razglednica iz velikog broja javnih i privatnih zbirki i kolekcija razglednica . Gotovo da ni jedna važna kolekcija nije izostavljena, jednako kao što su od istorijskog zaborava sačuvana imena fotografa i štampara razglednica Pančeva .

Pored svega drugog, profesor Pavle Vasić bi sigurno bio vrlo zadovoljan i ovim značajnim dopunjavanjem kulturne topografije Pančeva, na kojoj je pre gotovo tri decenije radio uz asistenciju upravo koleginice Veinović.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA PAVLE VASIĆ ZA 2006. GODINU

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije i Odbor za dodelu Nagrade dodelio je Nagradu Pavle Vasić za publikovano delo iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna za 2006. godinu u ponedeljak, 12. marta 2007. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti Mirjani Roter-Blagojević za knjigu Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Za ULUPUDS

Konstantin T. Petrović, ist. um.
koordinator Stručne službe ULUPUDS-a
sekretar Nagrade Pavle Vasić


NAGRADA RANKO RADOVIĆ


Dobitnici Velike Nagrade ULUPUDS-a (75 KB)
Dobitnici Nagrade za Životno delo (62 KB)
Istaknuti umetnici (70 KB)

Nagrade i priznanja ULUPUDS-a za 2008; 2009; 2010. godinu

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - Logo

Nagrada Pavle Vasic

Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - dr Vesna Kruljac, monografija Miodrag Mića Popović – Slikarstvo permanentne pobune

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - Biljana Crvenković, studijski katalog izložbe Na staklenom putu: umetnost stakla i reprezentacija u Srbiji 1850-1950

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić za 2020. godinu - dr Ana Ereš, monografija Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938-1990) - Kulturne politike i politike izložbe u izdanju Galerije Matice srpske iz Novog Sada.

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - prof. dr Saša Brajović, knjiga Lujo Davičo - Fragmenti života, izdavač: Clio d.o.o., Beograd, 2019.

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - grupa autora Slobodan Jovanović, Miroslav Mušić, dr Jerko Denegri i Borut Vild, katalog izložbe MAŠIĆ, retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića, izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2018.

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - dr Jasna Jovanov, knjiga Dragan Aleksić - likovne kritike, Spomen zbirka Beljanski, Narodna biblioteka Srbije iz Beograda i Novog Sada, 2017.

Nagrada Pavle Vasic

Sa dodele Nagrade Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasic

Sa dodele Nagrade Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasic

Sa dodele Nagrade Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasic

Nagrada Pavle Vasić - dr Dejan Sretenović, Urnebesni kliker, Umetnost i politika beogradskog nadrealizma, Službeni glasnik 2016.

Nagrada Pavle Vasic

prof. dr Milanka Todić knjiga Moderno dete i detinjstvo,

Nagrada Pavle Vasic

Sa dodele Nagrade Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasic

Sa dodele Nagrade Pavle Vasić

Nagrada Pavle Vasić

Nebojša Milenković - monografija Slobodan Šijan: Moraću da skrenem, Vizuelni eksperimenti 1960-2012 .

Nagrada Pavle Vasić

mr Valentina Brdar - monografija Ivo Kurtović

Marina Kocareva Ranisavljev - knjiga Moda i odevanje

Nagrada Pavle Vasic

Prof. dr Miroslav Timotijević - PAJA JOVANOVIĆ

Nagrada Pavle Vasic

dr Vidosava Golubović i prof. dr Irina Subotić - ZENIT 1921-1926.

Nagrada Pavle Vasic

Milana Veinović - Pančevo na
starim razglednicama 1898.-1941.

Nagrada Pavle Vasic

Milana Veinović - Pančevo na
starim razglednicama 1898.-1941.

Nagrada Pavle Vasic

Milana Veinović - Pančevo na
starim razglednicama 1898.-1941.

Nagrada Pavle Vasic

Mirjana Roter-Blagojević -
Stambena arhitektura Beograda u
19. i početkom 20. veka