GALERIJE

Izložba u toku:

Izložba Maje Gecić i Milice Škero Downtown održava se od 19. do 29. aprila 2011. godine.

Koncept izložbe/projekta se bazira na zabeleškama urbanih scena koje su poslužile kao inspiracija, prvenstveno putem tehnike unikatne sito štampe, transponovanja u tekstilnu primenjenu formu.

Polazna tačka su fotografije grada kao mnemoničko sredstvo. Slike zaustavljene u prostoru i vremenu, ne kao dokumentarna fotografija već kao teksturalna ili emocionala zabeleška autora. Zabeleška pretočena u motiv (ornament) a zatim u imaginarni tekstilni enterijer.

Preklapanjem i multipliciranjem na tekstilnu površinu odredjeni motiv se tretira kao personalni (lični) suvenir, podsetnik na deo grada ili scenu specifičnu za odredjeni prostor i vreme vezanim za Beograd.

Nastale štampane tkanine i objekti su naknadno organizovani u okviru galerijskog prostora u razdvojene Beogradske priče, žanr scene. Zabeleška na materijalu i prostorne scene se na taj način nadopunjuju kreirajući paralelni svet. Urbano koje pripada svima a istovremeno i svakom ponaosob. Dozivljeno, putem tekstila, autori ujedno otkrivaju i sakrivaju.

 

Maja Gecic i Milica Skero

Maja Gecić i Milica Škero - izložba Downtown