GALERIJE

Izložba u toku:

Izložba DIZAJNIRANJE RECIKLAŽE VI LABORATORIJA ČISTIJEG SVETA, autorski projekat istoričarke umetnosti Mirjane Vajdić, održana je od 05. do 15. aprila 2011. godine.

U okviru pratećeg programa, na zatvaranju izložbe, u petak, 15. aprila 2011. godine održan je okrugli sto na temu KREATIVNA RECIKLAŽA / EDUKACIJA / DRUŠTVO sa učešćem predstavnika NVO AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE koji su svečano dodeliti svoju tradicionalnu nagradu autoru mlađem od 35 godina.

Indoor/outdoor design, moda, urbana, seoska i pejsažna arhitektura

Budući da je izložba DIZAJNIRANJE RECIKLAŽE stekla reputaciju izvan domaće sredine i ULUPUDS-a, jer su na njoj prethodnih godina učestvovali gosti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, kao i studenti sa arhitektonskog, primenjenih umetnosti i šumarskog fakulteta, otvara se mogućnost da postane regionalna, vrlo široka po koncepciji, otvorena za učešće svih generacija, manifestacija angažovanog dizajna.

Proteklih godina, bez obzira na variranje kvaliteta i atraktivnosti postavke, koja prati svaku manifestaciju sa dužim stažom u uslovima promenjive kulturne politike, pa i samog upravljanja udruženjem, izložba je ostala jedina manifestacija u okviru ULUPUDS-a koja se aktivno bavi problematikom oblikovanja, projektovanja, čistije, energetski štedljivije okoline, makar samo iz ugla vizionarstva, koje pragmatični svet današnjice agresivno potiskuje, a zemlje razvijene svesti o zelenom dizajnu, maksimalno valorizuju.

Od svog osnivanja izložba se otvarala prema institucijama i nevladinim organizacijama (Republička agencija za reciklažu, Ambasadori životne sredine, Sekretarijat za životnu sredinu, Eko-sfera) kako bi, od jednog kulturnog događaja koji ima relativno malu recepciju publike, izrasla do brand-a sa tradicijom i imidžom progresivnog umetničkog napora.Takođe, ona je jedna od malobrojnih manifestacija na kojoj mladi kreativci mogu da se prezentuju, bez straha od strogog žiriranja, gradeći svoju kredibilnost u kreativnom svetu.

Regionalizacija, makar svedena samo na učešće nekoliko stvaralaca iz republika ex Jugoslavije i okruženja (pored već postojećih veza, planira se i odziv dizajnera iz Društva oblikovalcev Slovenije i Hrvatskog društva dizajnera), može da udruženju donese još jednu intrigantnu međunarodnu izložbu, i povratak liderske pozicije u domenu prezentacije primenjene umetnosti i dizajna na području Balkana.